گروه اجتماعی: نمایندگان مجلس سهم حق بیمه کارگران ساختمانی را 7درصد دستمزد ماهانه آنها تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه 31 مرداد به ادامه بررسی لایحه «بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» پرداختند و با تصویب موادی دیگر، بررسی آن را به پایان رساندند.

بر اساس ماده‌ای از این لایحه که به تصویب مجلس رسید حق بیمه سهم بیمه شده معادل 7 درصد دستمزد ماهانه‌ای خواهد بود که طبق ماده 35قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 برای کارگران تعیین می‌شود.

مجلس همچنین دولت را مکلف کرد معادل 3درصد ماخذ کسر حق بیمه کارگران ساختمانی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید و با توجه به تعداد افراد تحت پوشش همه ساله با اعلام سازمان تامین اجتماعی سهم مشارکت خود را در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

بر اساس مصوبه دیگر مجلس، بیمه شده مکلف است حق بیمه خود را به ترتیبی که سازمان تامین اجتماعی تعیین می‌نماید پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت حق بیمه، سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه اقدام خواهد کرد. بر اساس مصوبه دیگر نمایندگان، نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع این قانون فی‌مابین صندوق‌های بیمه و بازنشستگی بر اساس قوانین مربوط انجام خواهد شد.

با تصویب مجلس چگونگی استفاده از خدمات درمانی، مدت و شرایط و میزان غرامت دستمزد برای حوادث ناشی از کار، تعیین درصد از کارافتادگی،‌ چگونگی تشخیص حوادث ناشی و غیرناشی از کار، شرایط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراری مستمری جزئی و کلی، نحوه محاسبه و میزان و تغییر درجه از کارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

بر اساس بخش دیگری از مصوبه مجلس مشمول این قانون در صورت داشتن حداقل سابقه و سن مقرر در قانون تامین اجتماعی و داشتن 35 سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند درخواست بازنشستگی کند.

نمایندگان همچنین تصویب کردند شرایط بیمه شده متوفی، ‌بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی، نحوه برقراری مستمری بازماندگان و سهم مستمری هر یک از آنان طبق قانون تامین اجتماعی خواهد بود. از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 و سایر قوانینی که با این قانون مغایر است لغو خواهد شد.

کد خبر 29624

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار