سه‌شنبه ۲ مرداد ۱۳۸۶ - ۱۳:۰۳
۰ نفر

گروه اجتماعی: سازمان تامین اجتماعی با ابلاغ دستورالعملی به ادارات کل استان‌ها و شعب این سازمان، ضوابط بیمه شدن کارفرمایان کارگاه‌های صنفی را در سال جاری اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،  کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی می‌توانند با ارائه مدارکی از قبیل پروانه کسب صنفی معتبر، اجاره نامه و یا شراکتنامه رسمی به واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی  تحت پوشش حمایت‌های این سازمان قرار گیرند.

بر اساس این گزارش، کارفرمایانی که قبل از صدور این دستور اداری در اجرای قانون اصلاح بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی از طریق ضوابط بیمه  صاحبان حرف و مشاغل آزاد به‌صورت اختیاری نسبت به بیمه پردازی خود اقدام و در حال حاضر نیز بیمه‌پرداز سازمان تامین اجتماعی می‌باشند، در صورتی که قرارداد منعقده لغو نشده باشد، نیازی به انعقاد قرارداد مجدد ندارند و درج نام آنها در صورت اسامی مزد و حقوق کارگاه خود به منزله استمرار قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تلقی می‌شود.

همچنین کارفرمایانی که قبل از صدور این دستور اداری، بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی از طریق صاحبان حرف و مشاغل آزاد نبوده و یا قرارداد منعقده آنان با این سازمان لغو شده است، باید برابر فرم‌های تهیه شده، براساس  مقررات قانون بیمه صاحبان حرف مشاغل آزاد نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند.

دریافت لیست و حق بیمه این‌گونه کارفرمایان برمبنای ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارگران خواهد بود.

در ادامه این دستورالعمل آمده است، با توجه به این‌که   این قبیل کارفرمایان اختیاری می‌باشد، لذا چنانچه کارفرمایان مذکور از درج نام خود در لیست اسامی و پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر قانونی موضوع ماده 39 قانون تامین اجتماعی خودداری کنند، این امر به منزله انصراف از پرداخت حق بیمه تلقی و ادامه درج نام و بیمه پردازی آنان منوط به احراز شرایط طبق مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد خواهد بود.

این گزارش حاکی است: مبنای پرداخت حق بیمه کارفرمایان مشمول این قانون در کارگاه‌های صنفی دارای دستمزد مقطوع بر اساس بالاترین رده دستمزد مقطوع فعالیت مربوطه بوده و نمی‌تواند از بالاترین رده دستمزد مقطوع همان فعالیت بیشتر باشد و دستمزد کارفرمایان در کارگاه‌های فاقد دستمزد مقطوع در صورت بیمه پردازی(از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد) بر اساس ضوابط قانون مذکور بوده و در صورت عدم بیمه پردازی بر اساس حداقل دستمزد سنواتی مصوب شورایعالی کار می‌باشد. لازم به توضیح است کارفرمایان مزبور از شمول قانون کار خارج بوده و بالطبع مشمول 3 درصد بیمه بیکاری نمی‌شوند.

همچنین بنا بر  قانون معافیت از پرداخت حق بیمه تا میزان 5 نفر کارگر، منحصرا کارگاه‌های مربوطه تا میزان 5 نفر کارگر مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما بوده و کارفرمایان اینگونه کارگاه‌ها در صورت احراز شرایط یاد شده می‌توانند همانند نرخ مشابه کارگران نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود طبق قانون معافیت اقدام کنند و پرداخت بیمه مازاد بر 5 نفر در کارگاه‌های مذکور بر اساس ضوابط مربوطه خواهد بود.

گزارش دیگری حاکی است آیین نامه اجرایی بیمه تکمیلی نیز برای تصویب به دولت ارسال شده است.

کد خبر 27361

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار