گروه اجتماعی: 7/59 درصد مردم معتقدند، نحوه برخورد نیروی انتظامی با بدحجاب‌ها مناسب و یا کاملاً مناسب است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس‏ با توجه به عملکرد نیروی انتظامی در زمینه ارتقای امنیت اجتماعی، در بخش اول این نظرسنجی به میزان رضایت پاسخگویان از وضعیت حجاب دختران و زنان در جامعه اشاره شده است.

بر اساس یافته‌های این نظرسنجی که با شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای انجام شده است، 4/15 درصد مردم از پوشش زنان و دختران جامعه به میزان زیاد و 9/5 درصد خیلی زیاد راضی بوده‌اند اما 3/51 درصد پاسخگویان با پوشش زنان و دختران موافق نبوده‌ و رضایت خود را کم و خیلی کم عنوان کرده‌اند و 4/27  درصدجمعیت نمونه، در این ارتباط نظری بینابین داشته و نظر نداده‌اند.

همچنین 4/69 درصد این افراد اعلام داشته‌اند که اهمیت حجاب را زیاد و خیلی زیاد می‌دانند و تنها 9/13 درصد پاسخگویان، اهمیت آن را کم و خیلی کم قلمداد کرده‌اند. 8/16 درصد هم اهمیت حجاب را در حد متوسط دانسته‌اند.

اما درباره ارزیابی مردم از اقدامات اخیر نیروی انتظامی در برخورد با بد حجابی، 7/59 درصد جامعه آماری معتقد بودند که عملکرد نیروی انتظامی در این زمینه مناسب و کاملا مناسب است.

7/21 درصد پاسخگویان این عملکرد را متوسط بیان کرده‌اند و در نقطه مقابل 8/11 درصد، این نحوه عملکرد را نامناسب و تنها 7/6 درصد گزینه کاملا نامناسب را انتخاب کرده‌اند.

در مبحث برخورد با اراذل و اوباش نیز 5/71 درصد مردم، عملکرد نیروی انتظامی در این بخش را مناسب و کاملا مناسب توصیف کرده‌ و تنها 7/11 درصد از این عملکرد اظهار نارضایتی دارند. 7/16 درصد هم این نحوه عملکرد را متوسط خوانده‌اند.

از مخاطبان، پیرامون ارزیابی از اقدام نیروی انتظامی در برخورد با معتادین سؤال شده که 56 درصد این برخورد را مناسب و کاملا مناسب، 5/22 درصد نامناسب و کاملا نامناسب و 5/21 درصد پاسخگویان هم گزینه متوسط را بیان کرده‌اند.

همچنین این افراد درباره اقدامات اخیر ناجا در برخورد با باندهای فساد و قاچاق، اینگونه ابراز نظر کرده‌اند؛ 5/55 درصد اظهار رضایت، 20 درصد نظر خود را متوسط، 3/14 درصد نامناسب و 2/10 درصد کاملا نامناسب توصیف کرده‌اند.

این نظرسنجی با جامعه آماری نزدیک به 8 هزار نفر در 60 شهر کشور(مراکز استانها و یک شهر بزرگ دیگر) و در خرداد سال جاری انجام شده است.

کد خبر 28250

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز