همشهری آنلاین: تصحیح انتقادی تذکره الشعرا ء دولتشاه سمرقندی تذکره نویس قرن نهم به کوشش چندین ساله دکتر فاطمه علاقه مند از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی به بازار کتاب عرضه شد.

به گزارش همشهری آنلاین مصحح برای تصحیح انتقادی خود نزدیک به 15 نسخه مختلف از کتابخانه های داخلی و خارجی بهره برده است که تهیه برخی از این نسخه ها(از جمله نسخه مربوط به کتابخانه‌ای در استانبول ترکیه) بسیار مشکل و بامشقات فراوان صورت گرفته است.

روش تصحیح این متن به صورت انتقادی انجام گرفته است، یعنی مولف  اقدم نسخ یاد شده  را اساس کار قرار داده   و بقیه نسخ با آن مقابله و اختلافات  آنان در حاشیه ضبط و اشتباهات در ضمن تعیلقات تبیین شده است.

بر اساس چنین شیوه ای ابتدا نسخه اساس رونویسی شد ، سپس هر یک از نسخه های بدل با نسخه اساس مورد مقابله قرار گرفت و صورت صحیح و مختار (به زعم مصحح) در متن و بقیه ضبط ها در پانویس قرار داده شد. اما اگر ضبط هر یک از نسخه ها د ررفع اشکال متن کار آمد نبود صورت مندرج د رمتن نسخه اساس حفظ شد و اختلافات در پانوشت ذکر شد .  کار طاقت سوز دیگر مصحح مقابله شعر شاعران با دیوانهای آنها بود که پس از مقابله شعر صحیح در متن کتاب گنجانده شد.

 مصحح در مقدمه کتاب خود ذکر خیری از استاد شفعیعی کدکنی کرده و گفته است که تصحیح انتقادی این کتاب را به توصیه این استادنامی و مصصح در طراز جهانی انجام داده  و به عنوان رساله دوره دکتری هم این کار را صورت بندی کرده است.

نثر و نوع نوشتار و واژه هایی که دولتشاه به کار گرفته ساده است و آسان فهم. اما، ابتدای شرح حال‌ها را با لغات وزین‌تری آمیخته است.

گزارش همشهری آنلاین حاکیست ،تدکره دولتشاه اگرچه نخستین تذکره نیست اما از جهاتی باید آن را مهمترین تذکره ای نام نهاد که در زمان خود نگاشته شد و تاثیراتی جدی بر روند تذکره نویسی نویسندگان بعد خود نهاد.در این کتاب است که نخستین بار مسائل سیاسی،اجتماعی و فرهنگی زمان شاعران مورد عنایت قرار گرفت وبه عنوان پدیده ای اثر گذار در سرگذشت و شعر شاعران مطرح شد.

 اگرچه مطالب مشترک در تذکره ها اغلب شبیه  به یکدیگر است،‌اما به طور یقین این اثر از حیث توجه به جنبه های تاریخی ، اجتماعی و فرهنگی زمان شاعران یاد شده پیشگام است و تذکره نویسهای پس از او دنباله رو دولتشاه هستند.

وی که خود در قرن نهم می زیسته است، در بیان مقولات تاریخی ،‌اسباب و علل لشکر کشی ها را تبیین نموده و به بررسی عوامل موثر در جدالهای بد سرانجام ، برادرکشی ها ، از میان برداشتن  پدران به دست فرزندان و قتل پسران به وسیله پدران پرداخته است.

این کتاب 1200 صفحه ای مولف بر‌آن مقدمه نوشته و حاشیه نویسی هم کرده است،10 هزار تومان قیمت دارد.

کد خبر 27188

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار