همهشری آنلاین: معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد برای نخستین بار رتبه‌بندی نشریات ایران را برای جذب آگهی­‌های دولتی اعلام کرد.

روزنامه

سايت معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رتبه ­بندی نشریات برای جذب آگهی­‌های دولتی، طبق دستورالعمل مشخص و جدول امتیازدهی را منتشر كرد.

باتوجه به احتمال بروز اشتباه در تدوین جدول مذکور و محاسبه امتیاز هر یک از نشریات، این معاونت اعلام کرده که در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، موضوع به همراه مستندات لازم اعلام، تا نسبت به بررسی موارد مطروحه و انجام اصلاحات، اقدام شود.

در این ارتباط نکات ذیل حائز اهمیت است:

1-از این پس جدول رتبه­ بندی مطبوعات هر 6 ماه یکبار مورد بازنگری قرار می­‌گیرد. (فروردین و مهر ماه هر سال)

2-کلیه نشریاتی که نامشان در جدول مذکور درج نگردیده در رتبه 5 قرار دارند.

3-بزودی نشریات که حداقل در 25 استان کشور توزیع نگردند از فهرست این جدول حذف خواهند شد.

4-به استناد ماده 11 دستورالعمل، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان­ها مجاز نیستند بیش از 30 درصد از آگهی­ های دولتی استان مربوطه را برای چاپ، در اختیار روزنامه‌ها یا نشریات سراسری قرار دهند.

گستره‌ی توزیع، ترتیب انتشار، سابقه، ضریب کیفی، رنگ، امتیاز صفحات و امتیاز شمارگان ملاک‌های این رتبه بندی است.

جدول رتبه‌بندي نشريات سراسري بر اساس دامنه امتياز

رتبه

دامنه امتياز

نام نشريات

1

110- 100

اطلاعات- ايران- جام­ جم- خراسان- دنياي­ اقتصاد- همشهري

2

100- 81

آرمان امروز- اعتماد- جمهوري اسلامي- جوان- خبر ورزشي- شرق-كيهان

3

80- 51

آفتاب يزد- آفرينش- ابتكار- ابرار ورزشي- ابراراقتصادي- استقلال جوان- اقتصادپويا- الوفاق- ايران ديلي- ايران نيوز- ايران ورزشي- بازار كار- باني­فيلم- تهران­تايمز- جهان­اقتصاد-جهان­صنعت- حمايت-رسالت- راه مردم- روزان - سايه تهران- سياست روز- شوت- شهروند- عصرآزادی- عصرارتباط- عصراقتصاد- فرهيختگان- قدس- كيهان العربي- كيهان انگليسي- كار وكارگر-گل- مردم سالاري- نود- هدف- هفت صبح

4

 50- 30

19 دي- آسمان دوستي- آسيا- ابرار- اسرار- اعتدال- افكار- امتياز- پيام زمان- تجارت- تفاهم- توريسم- توليد- حسبان- دانش نفت- دنیای‌نوین‌کسب‌وکار - رويش ملت - ستاره صبح- سخن روز- شهريور - صاحب قلم- صبح اقتصاد- عصرايرانيان- عصررسانه- فناوران اطلاعات- كائنات- كارون - مناقصه مزايده- نداي ميهن-  وطن امروز- هدف و اقتصاد- هلال- همبستگي

5

كمتر از 30

 


جدول رتبه بندی نشریات براي جذب آگهی‌های دولتی بر اساس حروف الفبا

ردیف

نام نشریه

گستره

 توزیع

ترتیب

انتشار

سابقه

ضریب

 کیفی

رنگ

امتیاز

صفحات

امتیاز 

شمارگان

جمع

 رتبه

1

19 دی

سراسری

20

2

12

3

0

5

42

4

2

آرمان امروز

سراسری

20

8

16

5

2

30

81

2

3

آسمان دوستی

سراسری

15

10

10

5

0

5

45

4

4

آسیا

 سراسری

20

10

4

5

2

5

46

4

5

آفتاب یزد

سراسری

20

10

14

5

2

15

66

3

6

آفرینش

سراسری

20

10

12

5

0

5

52

3

7

ابتکار

سراسری

20

10

16

5

2

15

68

3

8

ابرار

سراسری

20

10

10

3

0

5

48

4

9

ابرار ورزشی

سراسری

20

10

10

5

0

15

60

3

10

ابراراقتصادی

سراسری

20

10

8

3

1

10

52

3

11

استقلال جوان

سراسری

20

10

10

5

0

15

60

3

12

اسرار

سراسری

20

9

10

3

1

5

48

4

13

اطلاعات

سراسری

20

10

18

3

4

50

105

1

14

اعتدال

سراسری

20

9

10

3

0

5

47

4

15

اعتماد

سراسری

20

10

16

5

2

30

83

2

16

افکار

سراسری

20

3

10

3

1

5

42

4

17

اقتصادپویا

سراسری

20

9

10

5

2

5

51

3

18

الوفاق

سراسری

20

10

16

5

0

2

53

3

19

امتیاز

سراسری

20

9

6

3

1

2

41

4

20

ایران

سراسری

20

10

16

5

3

50

104

1

21

ایران دیلی

سراسری

20

10

16

5

2

5

58

3

22

ایران نیوز

سراسری

20

10

16

5

0

2

53

3

23

ایران ورزشی

سراسری

20

10

12

5

1

15

63

3

24

بازار کار

سراسری

15

7

12

3

2

20

59

3

25

بانی فیلم

سراسری

20

10

12

5

1

5

53

3

26

پیام زمان

سراسری

20

8

8

3

1

5

45

4

27

تجارت

سراسری

20

1

10

5

0

10

46

4

28

تفاهم

سراسری

20

8

8

3

1

5

45

4

29

توریسم

سراسری

20

2

10

5

2

10

49

4

30

تولید

سراسری

15

10

10

5

0

5

45

4

31

تهران تایمز

سراسری

20

10

16

5

2

2

55

3

32

جام جم

سراسری

20

10

16

5

3

50

104

1

33

جمهوری اسلامی

سراسری

20

10

16

3

2

30

81

2

34

جوان

سراسری

20

10

12

5

2

40

89

2

35

جهان اقتصاد

سراسری

20

10

14

5

2

10

61

3

36

جهان صنعت

سراسری

20

9

14

5

2

5

55

3

37

حسبان

سراسری

20

9

6

3

0

5

43

4

38

حمایت

سراسری

20

10

12

3

3

5

53

3

39

خبر ورزشی

سراسری

20

10

12

5

1

50

98

2

40

خراسان

سراسری

20

10

16

5

3

50

104

1

41

دانش نفت

سراسری

15

8

14

3

2

5

47

4

42

دنیای‌نوین‌کسب‌وکار

سراسری

20

1

10

5

2

5

43

4

43

دنیای اقتصاد

سراسری

20

10

16

5

5

50

106

1

44

راه مردم

سراسری

20

10

12

3

1

5

51

3

45

رسالت

سراسری

20

10

14

3

1

10

58

3

46

روزان

سراسری

20

10

12

3

1

10

56

3

47

رویش ملت

سراسری

15

2

6

2

0

5

30

4

48

سایه تهران

سراسری

15

5

14

7

5

10

56

3

49

ستاره صبح

سراسری

15

4

10

5

2

10

46

4

50

سخن روز

سراسری

15

8

10

5

1

10

49

4

51

سیاست روز

سراسری

20

10

12

3

1

5

51

3

52

شرق

سراسری

20

10

16

5

2

30

83

2

53

شوت

سراسری

20

0

8

5

1

20

54

3

54

شهرود

سراسری

20

5

16

5

3

15

64

3

55

شهریور

سراسری

15

6

10

5

1

5

42

4

56

صاحب قلم

سراسری

20

10

4

3

0

2

39

4

57

صبح اقتصاد

سراسری

20

10

10

5

0

2

47

4

58

عصر آزادی

سراسری

20

10

12

5

1

5

53

3

59

عصرارتباط

سراسری

15

10

14

8

2

15

64

3

60

عصراقتصاد

سراسری

20

10

12

3

1

10

56

3

61

عصرایرانیان

سراسری

20

5

12

5

2

5

49

4

62

عصررسانه

سراسری

20

9

8

3

1

5

46

4

63

فرهیختگان

سراسری

20

8

14

5

2

20

69

3

64

فناوران اطلاعات

سراسری

20

7

10

5

0

5

47

4

65

قدس

سراسری

20

10

16

5

3

15

69

3

66

کائنات

سراسری

20

10

10

3

1

2

46

4

67

کاروکارگر

سراسری

20

10

14

3

1

5

53

3

68

کارون

سراسری

20

10

8

3

1

5

47

4

69

کیهان

سراسری

20

10

14

3

2

45

94

2

70

کیهان العربی

سراسری

20

10

14

5

0

2

51

3

71

کیهان انگلیسی

سراسری

20

10

14

5

0

2

51

3

72

گل

سراسری

20

8

10

5

1

15

59

3

73

مردم سالاری

سراسری

20

10

14

5

2

15

66

3

74

مناقصه-مزایده

سراسری

20

2

10

5

0

5

42

4

75

ندای میهن

سراسری

10

2

10

5

2

5

34

4

76

نود

سراسری

20

10

8

5

0

15

58

3

77

وطن امروز

سراسری

20

5

8

5

1

5

44

4

78

هدف

سراسری

20

10

8

5

2

10

55

3

79

هدف و اقتصاد

سراسری

20

10

8

3

1

5

47

4

80

هفت صبح

سراسری

20

8

12

5

3

20

68

3

81

هلال

سراسری

15

10

10

5

2

5

47

4

82

همبستگی

سراسری

20

10

6

3

1

5

45

4

83

همشهری

سراسری

20

10

18

5

3

50

106

1

چگونگي محاسبه رتبه­ نشریات برای آگهی­‌های دولتی نيز به شرح جدول زير است:

عنوان

حداكثر امتياز

توضيحات

امتياز مبنا

سابقه

انتشار

10

به ازاي هرسال فعاليت

1

كيفيت محتوايي

20

بر اساس اعلام نظر كميته تعيين كيفيت نشريات (موضوع بند 19دستورالعمل نحوه توزيع يارانه مطبوعات- به ازاي هر 1/0 امتيازدر فاصله 5/0 تا 5/1)

2

رنگ

 

5

نشريات تك رنگ

0

نشريات دو رنگ يا تركيب دو رنگ - تك رنگ دارند

1

نشرياتي كه بعضي صفحات آن رنگي هستند

3

نشريات تمام رنگي (همه صفحات)

5

معدل تعداد صفحه

 

5

8 صفحه

0

تا 12 صفحه

1

تا 16 صفحه

2

تا 20 صفحه

3

تا 24 صفحه

4

24 صفحه به بالا

5

شمارگان

 

50

شمارگان 5000 به پايين

2

به ازاي هر 5000 نسخه شمارگان 5 امتياز تعلق مي­گيرد

ترتيب انتشار

 

20

روزنامه

20

هفته­نامه

15

دو هفته­نامه

10

ماهنامه

5

دو ماهنامه به بالا

2

 

کد خبر 266724

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار رسانه و روزنامه‌نگاری

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha