همشهری آنلاین : با حضور احمد سمیعی، رضا سید حسینی و سید علی آل داود در نشست هفتگی شهر کتاب درباره جلد نخست فرهنگ آثار ایرانی ـ اسلامی سخن می گویند.

به گزارش همشهری آنلاین در این نشست که درساعت 17 روز 26 تیر برگزار خواهد شد، فرهنگ ‌آثار ایرانی اسلامی که اردیبهشت امسال از سوی انتشارات سروش به بازار کتاب عرضه شده است[انتشار جلد نخست فرهنگ آثار ایرانی اسلامی]، مورد نقد و ارزیابی سه تن از دست اندر کاران  اصلی این دانشنامه شش جلدی قرار می گیرد.

گزارش همشهری آنلاین حاکیست ، فرهنگ آثار ایرانی اسلامی   چکیده و ارزیابی تمامی آثار ( کتابها ) منتشره در جغرافیای شرق و جهان اسلام است که از دوران قدیم تا کنون منتشر شده است و یا نسخه ای از آن در دسترس است .

مقالات این فرهنگ را برخی از شاخص ترین چهره های حوزه فرهنگ و ادب و تاریخ ایران می نگارند. چنان که ترجمه مقالات فرهنگ آثار جهان نیز با برخی از چهره های نامی عرصه ادب و کتاب و فرهنگ بوده است.

کد خبر 26450