همشهری آنلاین: کتاب سه جلدی فرهنگ تاریخ اندیشه‌ها با حضور صالح حسینی در ساعت 17 روز 16 مرداد در شهر کتاب مرکزی مورد نقد و ارزیابی قرار می‌گیرد.

به گزارش همشهری آنلاین این کتاب که از سوی انتشارات سعاد به بازار نشر راه یافته، با ویراستاری فیلیپ پی واینر است و شامل بررسی، تحلیل و تبیین تاریخ اندیشه‌های ریاضی، طبیعی، ادبی و فلسفی می‌باشد و به قلم برجسته‌ترین صاحب نظران هر حوزه نوشته شده است.

این اثر را گروهی از مترجمان زیر نظر صالح حسینی مترجم نام آشنای رمان‌های معروف و کتابهای نقد ادبی برگردان فارسی کرده و انتشارات  سعاد به بازار نشر عرضه کرده است.
در این نشست علاوه بر صالح حسینی، حسین معصومی همدانی، هوشنگ رهنما و ابوالقاسم اسماعیل‌پور نیز در این نشست به ارزیابی ونقداین اثر حجیم ، درباره تفاوت نگارش تاریخ اندیشه با تاریخ ادبیات، تاریخ فلسفه و تاریخ علوم بحث و گفت و گو می‌کنند.

کد خبر 27980