همشهری آنلاین: بیستمین جشنواره مطبوعات به رکوردهای تازه‌ای دست یافته است. دبیرخانه جشنواره اعلام کرد تا ظهر پنج شنبه ۱۰ بهمن، تعداد شرکت کنندگان در جشنواره از مرز ۳۵۱۹ نفر گذشته است.

بنا بر آخرین گزارش رسیده از دبیرخانه بیستمین جشنواره مطبوعات، تا ظهر پنج شنبه 10 بهمن ماه، تعداد شرکت کنندگان در جشنواره از 3519 نفر گذشت.

بر اساس آخرین گزارشی که از سوی دبیرخانه جشنواره به ستاد اطلاع رسانی رسیده است، تعداد شرکت کنندگان بالغ بر 3519 نفر گزارش شده که از این تعداد سهم مردان در مشارکت تقریبا 2 برابر زنان است.

در همین حالا دبیرخانه جشنواره طی گزارشی، آمار شرکت کنندگان و آثار رسیده به جشنواره مطبوعات در ادوار برگزاری جشنواره از نخستین جشنواره در سال 1373 تا بیستمین جشنواره در سال 1392 را اعلام کرد.

بنابراین گزارش، در نخستین جشنواره مطبوعات که در سال 1373 برگزار شد، تعداد شرکت کنندگان، 1319 نفرگزارش شده است.

در جشنواره دوم، 1481 نفر، جشنواره سوم، 2000 نفر، جشنواره چهارم، 1820 نفر، جشنواره پنجم، 1638 نفر، جشنواره ششم، 1900نفر، جشنواره هفتم، 1600 نفر، جشنواره هشتم، برگزار نشده، جشنواره نهم، 1625 نفر و میزان مشارکت در جشنواره دهم، 1138 نفر اعلام شده است.

در جشنواره یازدهم و دوازدهم، هیچ آماری از تعداد شرکت کنندگان و آثار رسیده، ارائه نشده اما در جشنواره سیزدهم، مشارکت 1010 نفر اعلام شده است.

در جشنواره چهاردهم، آماری اعلام نشده و در جشنواره های پانزدهم، هفدهم، هجدهم و نوزدهم، آمار تعداد شرکت کنندگان اعلام نشده اما تعداد آثار رسیده گزارش شده است.

بنا بر علام دبیرخانه جشنواره مطبوعات، گزارش آماری مشروح از بیستمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی،  شنبه  12بهمن ماه منتشر خواهد شد.

کد خبر 247748

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار