یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۲ - ۲۰:۲۹
۰ نفر

دیدگان او را درک نمی‌کنند

و او دیدگان را درک می‌کند...

نوشته‌ی پشت کامیون
نسترن اعتمادی از رشت

*

در حقیقت، مالک اصلی خداست

این وسیله، بهر روزی دست ماست

نوشته‌ی پشت تریلی
فاطمه مؤذنی از شهرقدس

*

حادثه، شرم کن

بیمه‌ی عباسم

نوشته‌ی پشت کامیون
شیرین جعفری از تهران

*

خانه‌ی دل جای هر بیگانه نیست...

نوشته‌ی پشت مزدا
فریده بای از زاهدان

*

یا گمشده‌ی بقیع

نوشته‌ی پشت وانت
مریم بیضایی از کرج

*

از عشق دلم، همیشه ولم!

نوشته‌ی پشت پراید
یاسمن مجیدی از تهران

*

یا دهنده‌ی بی‌منت

نوشته‌ی پشت کامیون
کیمیا مذهب‌یوسفی از رباط‌کریم

کد خبر 236257
منبع: همشهری آنلاین

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار