* بنویس نام مرا در کف دستت ای دوست

تا به‌هنگام قنوتت نبری از یادم

نوشته‌ی پشت کامیون
نسترن اعتمادی از رشت

* * *

* ای داد از درد دوری...

نوشته‌ی پشت کامیون
فاطمه مؤذنی از شهرقدس

* * *

* دوستم بدار که شاید فردایی نباشد

نوشته‌ی پشت پیکان
سیده‌زینب حسینی از پاکدشت

کد خبر 230609

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار