شعر> دود می‌کنه سرم، از این‌همه سؤال

سر امتحان ریاضی

                             مسئله‌ها خفن، جواب‌دادن محال

سینوس محترم تکون می‌ده دو دست

                             از ترس افتادن، نوک قلم شکست

استاد محترم، چشاش رو برگمه

                             اون می‌دونه که من امروز چه مرگمه!

لپ‌هام شده کمی به سبک گل‌گلی

                              سوت می‌کشه سرم از نوع بلبلی

فرزانه فرّهی راد،

خبرنگار جوان هفته‌نامه‌ی دوچرخه از تهران

کد خبر 235163

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار