هفتصد و پانزدهمین شماره‌ى هفته‌نامه‌ى دوچرخه، ضمیمه‌ى روزنامه‌ى همشهرى، پنج‌شنبه بیست و هشتم شهریورماه ۱۳۹۲ در ۲۴ صفحه، همراه با سه‌چرخه منتشر شد.

دوچرخه‌ى شماره‌ى ۷۱۵ منتشر شد

در این شماره مى‌خوانید:

http://images.hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8904/set_1_e.gif  صفحه‌ى اول:

اشتیاق

http://images.hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8904/set_1_e.gif  خبر:

آغوش پاییزی مهر، گشوده است!

مسابقات رایانه‌ای و دلفین‌ها در برج میلاد

برنامه‌هایی برای روز جهانی صلح

http://images.hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8904/set_1_e.gif  خانه‌ی فیروزه‌ای:

جهان، موسیقی خداوند است

بوی خدا می‌دهد، پاییز

صدا

http://images.hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8904/set_1_e.gif  شهر فرنگ:

پروانه‌های زرین در راه اصفهان

تجربه‌ای تازه از سینما

مرثیه‌ای برای یک ناخدای ایرانی

http://images.hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8904/set_1_e.gif  کتونی:

راحت‌الحلقوم

دنیای بی‌کابوس

هنوز همان حس را دارم

حالا باید چی‌کار کنم؟

خندک

http://images.hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8904/set_1_e.gif  دماسنج:

در نزدیکی گلوله‌ها

http://images.hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8904/set_1_e.gif  پنجره:

روز اول مدرسه

http://images.hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8904/set_1_e.gif  گردون:

چندساعت نفس عمیق

http://images.hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8904/set_1_e.gif  راه دانش:

حرکت علم، از آسمان تا زیر آب

http://images.hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8904/set_1_e.gif  جزیره:

پشه می‌گفت، چرا کسی ما را به حساب نمی‌آورد؟

پرنده

داستان دانه‌ی دانا

دست‌های کوچک لارس و لنا

دیدن آینده‌ی تاریک

بچه‌ماهی

http://images.hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8904/set_1_e.gif  کافه دوچرخه:

گلنار را برای بچه‌های جنگ ساختم

http://images.hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8904/set_1_e.gif  چراغ راهنما:

چه‌قدر بترکم از خنده...

http://images.hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8904/set_1_e.gif  گردون:

برای رفتن به مدرسه آماده‌ای؟

  چشمه‌ها:

مخلوط انتظار و هیجان در تابستان

با سفیران محیط زیست دوچرخه

تابستانی که گذشت

شما نشان خبرنگار ماه نمی‌خواهید؟

نگاه داستانی

ای نامه که می‌روی به سویش

آدامس روزنشان

تاریک‌سازی

ارزانیِ خودت

آن‌جا زمان متوقف می‌شود

از من به تو گفتن

توضیح و پوزش

یک هفته تا پایان ستاره‌ها

http://images.hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8904/set_1_e.gif  چرخ‌فلک:

هاهاها!

نامه‌ی تهدیدآمیز

جدول رمزیاب

جدول کلمه‌های متقاطع

جدول سودوکو

جدول راه‌یاب

جامدای بازیافتی

http://images.hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8904/set_1_e.gif  دوخرچه:

کافه نیشگون

http://images.hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8904/set_1_e.gif  ایستگاه:

آن‌که پشت در ایستاده، مهر است!

همشهری، دوچرخه‌ی شماره‌ی ۷۱۵

کد خبر 231637

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار