همشهری آنلاین: برابر تدابیر فرماندهی معظم کل قوا طی فرمانی قرارگاه پدافند هوائی با ماموریت دفاع از هوا و فضای کشور در مقابل هر گونه تهدید هوائی و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های پدافند هوائی نیروهای مسلح کشور در دهم شهریور ماه ۱۳۸۷ با ساختاری متفاوت سازماندهی و تقویت گردید.

بعدها این روز به عنوان روز پدافند هوایی شناخته شد. پیش از این نیز براساس تدابیر و اوامر فرماندهی کل قوا مقام معظم رهبری در سال 1371 قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) مسئولیت هماهنگی فعالیتهای پدافند هوایی ارتش و سپاه را عهده دار شده بود.

قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) که در ساختار سازمانی قبلی هدایت و کنترل عملیاتی یگان‌های پدافند هوایی نیروهای مسلح را بعهده داشت، در ساختار تشکیلاتی جدید با تحویل گرفتن کامل یگانهای پدافند هوایی نیروی هوایی و اعمال فرماندهی کامل بر یگانهای مذکور، با در اختیار گرفتن فرماندهی اطلاعات و شناسایی، شبکه راداری، موشکی و توپخانه‌ای و دیده‌بانی و سامانه‌های پشتیبانی رزمی و عمومی یگانهای مذکور، از طریق سامانه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی (ADOC -SOC -CRC -CP ) مسئولیت کنترل عملیات هوایی کشور را بعهده داشته و کلیه جنگ افزارها و یگانهای پدافند هوایی سپاه و ارتش نیز کمافی سابق تحت فرامین عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی پدافند هوایی عمل خواهند نمود.

مأموریت‌های قرارگاه پدافندهوایی خاتم‌الانبیاء:

1- پاسداری و دفاع از قلمرو هوا فضای کشور.

2- بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌های موجود در نیروهای مسلح به‌منظور تأمین پدافندهوایی کشور.

3- هدایت، هماهنگی، اعلام خبر و واپایش عملیات پدافندهوائی سایر نیروها یا سازمان‌هایی که در زمینه پدافند هوائی مسئولیت‌هایی به‌عهده دارند.

4- جمع‌آوری اطلاعات الکترونیکی از عوامل تهدید کننده و ارائه خدمات لازم.

5- ارائه خط‌مشی، جهت ایجادِ هماهنگی و یکپارچگی هرچه‌بیشتر، در روش‌های آموزشی، عملیاتی، فنی و تأمین تجهیزات پدافند هوائی سایر نیروها و سازمان‌هایی که در شبکه یکپارچه پدافند هوائی مسئولیت دارند.

6- تأمین نیازمندی‌های جنگ الکترونیک در حوزه دفاع هوا فضای کشور، متناسب با نوع تهدیدات جهت یکان‌های تابعه.

7- تهیة طرح نیازمندی‌های آمادوپشتیبانی و اقدام، جهت تهیه و خرید اقلام و خدماتی که به‌عهده قرارگاه پدافند هوائی است و همچنین تهیه و خرید اقلام مشترک داخلی که به قرارگاه پدافند واگذار می‌شود.

8- انجام پژوهش و تحقیقات لازم در کلیه زمینه‌ها جهت نیل به خودکفائی.

9- تأمین و حفاظت از تأسیسات و پادگان‌های مربوطه.

10- تأمین نیازمندی‌های پزشکی کارکنان قرارگاه پدافند خاتم‌الانبیا و ادارة بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های مربوط به این پدافند.

شرح وظایف:

1- تأمین پدافندهوائی کشور، هماهنگی، هدایت و واپایش عملیات پدافندهوائی سایر نیروها و سازمان‌هایی که در زمینه پدافند هوائی مسئولیت‌هایی به‌عهده دارند.

2- اعلام «خطر هوائی» برای سازمان‌های نظامی و غیرنظامی در مقابل حمله‌های هوائی دشمن.

3- واپایش و درگیر کردن هواپیماهای جنگنده شکاری با هواپیماهای مهاجم.

4- تأمین کمک‌های ناوبری و بازگرداندن هواپیماها به پایگاه‌های مربوطه و همچنین انجام کمک‌های یادشده برای هواپیماهایی که در موقعیت اضطراری قرار می‌گیرند.

5- هماهنگ کردن عملکرد سلاح‌های پدافند هوائی زمینی با هواپیماهای شکاری جنگنده در عملیات پدافند هوائی.

6- تأمین هماهنگی‌های لازم بین عناصر اعلام خبر و مراکز واپایش.

7- شناسایی و تعیین نقاط حساس و حیاتی کشور و ارائه طرح در جهت تأمین پدافند هوائی آنها.

8- بررسی و تعیین مناطق «محدوده» و «ممنوعه» پروازی و اعلام مراتب به قسمت‌های ذیربط.

تبصره: تعیین مناطق ممنوعه، پس از تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد بود.

9- ایجاد سامانه مورد نیاز به‌منظور تحت واپایش عملیاتی قرار گرفتن تمام و یا بخشی از شبکه پدافند هوائی کشور در مواقع لازم.

10- بررسی و تصویب پیشنهاد نیروها در خصوص تعیین محل استقرار یا جابه‌جایی سلاح‌های پدافند هوائی (اعم از مناطق عملیاتی یا غیر عملیاتی)

11- طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی امور پدافند هوائی کشور (تسلیحاتی، تأسیساتی و نیروی انسانی) براساس تدابیر و خط‌مشی‌های راهبردی، عملیاتی و سازماندهی علمی و اصولی یکان‌های تابعه قرارگاه در جهت اجرای مأموریت.

12- تهیه برآوردهای اطلاعاتی از قدرت هوایی کشورهای هدف، با بهره‌گیری از برآوردهای ارتش و سپاه.

13- انجام بررسی‌های لازم درباره سامانه‌های سلاح و جنگ‌افزار، سازمان و تجهیزات و طرح‌های آموزشی، آمادوپشتیبانی و پژوهشی یکان‌های پدافندی نیروهای مسلح و ارائه برآوردها و نتایج بررسی‌ها به ستادهای ذی‌ربط.

14- طراحی و تأمین شبکه‌های ارتباطی مورد نیاز قرارگاه، براساس طرح‌ها و برنامه‌های تصویبی.

15- انجام بررسی‌های لازم در زمینه طراحی و برقراری شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور.

16- تأمین و آموزش نیروی انسانی مناسب براساس طرح‌ها و برنامه‌های مصوبه.

17- ارائه خط‌مشی، جهت هماهنگی هرچه بیشتر روش‌های آموزشی، عملیاتی و فنی یکان‌های پدافندی و بررسی و تصویب دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های پیشنهادی نیروها.

18- انجام اقدامات جاری مربوط به‌هماهنگی تیراندازی‌های آموزشی و سایر مسائل و امور جاری عملیاتی مربوط به پدافند هوایی، تحت نظارت و سیاست‌های ابلاغی.

19- انجام بازرسی‌های مستمر و موردی به‌منظور نظارت برحسن اجرای مصوبات و ارزیابی توان رزمی یکان‌ها.

20- پژوهش و تحقیق در کلیه زمینه‌ها جهت نیل به خودکفایی.

21- انجام طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی تأسیساتی و پدافند غیرعامل و همچنین تهیه طرح‌های راهبردی مهندسی دفاع غیرعامل، با همکاری و هماهنگی سایر نیروها و سازمان‌های ذی‌ربط در سطح کشور.

22- تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل و هماهنگی و نظارت درحُسْن اجرای طرح مورد اشاره، با هماهنگی و همکاری سازمان‌های مسئول در این زمینه.

23- درمان کارکنان و تأمین نیازمندی‌های پزشکی کلیه یکان‌های قرارگاه.

24- بررسی، تحقیق و پژوهش در امور عملیاتی، آمادوپش، مهندسی، نیروی انسانی و ...، در جهت تقویت پدافند هوایی کشور.

25- پیش‌بینی، تخمین‌ونظارت برمصرف اعتبارات، در رابطه با کارکنان، آماد، تأسیسات، خدمات و چگونگی مصرف منابع موجود، جهت اجرای طرح‌ها، مأموریت‌ها و وظایف مصوبه قرارگاه پدافند خاتم‌الانبیا.

26- تأمین حفاظت کلیه یکان‌های قرارگاه.

27- تهیه و تأمین تجهیزات، سامانه‌ها و قطعات موردنیاز براساس طرح‌ها و برنامه‌های مصوبه.

28- جمع‌آوری و تهیه برآوردهای اطلاعات نظامی سایر کشورها با هماهنگی مبادی ذی‌ربط و ارائه خدمات لازم.

29- تهیه و تدوین آمار و اطلاعات از وضعیت یکان‌های پدافندی و تعیین میزان توان رزمی آنها.

30- انجام کلیه امور حقوقی، کیفری و تربیت بدنی یکان‌های قرارگاه.

31- پشتیبانی آمادی و نگهداری از کلیه تأسیسات ستاد فرماندهی قرارگاه و حفاظت از یکان‌های مستقر در مرکز.

32- گسترش، پشتیبانی و نگهداری رادارهای راهکنشی، با بهره‌برداری از کلیه امکانات و تجهیزات موجود.

33- پشتیبانی قطعات نورس سامانه‌های پدافندی، ایستگاه‌یابی و استقرار سامانه‌های پدافندی در مناطق صعب‌العبور.

34- به‌کارگیری هواپیمای بدون سرنشین، جهت انجام مأموریت‌های مرتبط با پدافند هوایی.

35- تهیه و تدوین طرح‌های جامع جنگ الکترونیک و اجرای آنها برابر دستورالعمل‌های صادره.

36- استخدام و آموزش نظامی، علمی، تخصصی مشاغل در مقاطع افسری و درجه‌داری مورد نیاز قرارگاه برابر با مواد 45 تا 48 و موارد 57 و 59 و 62 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، به‌نحوی که دانش‌آموختگان، به خوبی از عهده مشاغل تخصصی قرارگاه برآیند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی ارتش

کد خبر 231248

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار