همشهری آنلاین: نمایندگان مجلس در جریان بررسی و تصویب مفاد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعاده شده از شورای نگهبان، مجازات قاچاق کالای ممنوع، نگهداری، حمل و فروش آن را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مفادی از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعاده شده از شورای نگهبان را جهت تامین نظر این شورا تصویب کردند.

با تصویب نمایندگان کلیه دستگاه های عضو ستاد موظف شدند در چارچوب اولویت های تعیین شده برنامه های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوع خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند.

همچنین نمایندگان مقرر کردند ، ستاد در چارچوب اختیارات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع بندی آمار و اطلاعات دستگاههای مختلف را تصویب می نماید.

همچنین وکلای ملت از برخی مفادی که شورای نگهبان نسبت به آن ایراد گرفته بود عبور کرده است و در ماده 19 این لایحه تصویب کردند هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح ذیل و مواد (19 مکرر 1) و (19 مکرر 2) مجازات می شوند.

الف- در صورتی که ارزش کالا تا 10 میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل 2 تا 3 برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب -در صورتی که ارزش کالا از 10 میلیون تا یکصد میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل 3 تا 5 برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون تا 1 میلیارد ریال باشد به بیش از 6 ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل 5 تا 7 برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد به دو سال تا 5 سال حبس و به جزای نقدی معادل 7 تا 10 برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

تبصره 1 -حکم ماده (702) قانون مجازات اسلامی فقط شامل مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور است

تبصره 2 - وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع ضبط می شود

تبصره 3 - آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد ضبط می شود.

تبصره 4- مشروبات الکلی، اموال تاریخی - فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.

تبصره 5 -محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده 19) مکرر 2 این قانون نشود توقیف و پلمپ می شد و در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی جریمه نقدی را نپردازد حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می گردد. همچنین در ماده 19 مکرر 1 نمایندگان مقرر کردند در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای (پ) و (ت) ماده (19) گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور در صورت وجود هر یک از شرایط زیر ضبط می شود.

الف: وسیله نقلیه مورد استفاده متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد

ب: با استناد به دلایل یا قرائن از جمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق ثابت شود که مالک وسیله نقلیه با علم و اطلاع وسیله را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است.

تبصره: در غیر موارد فوق وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می شود.

نمایندگان همچنین در ماده 19 مکرر 2 مقرر کردند محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد و توسط مالک یا با علم و اطلاع او مورد استفاده قرار گیرد مصادره می گردد مشروط به اینکه ارزش ملک از 5 برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد که در این صورت ملک به مقدار نسبت 5 برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده نسبت به قیمت اصل ملک مورد مصادره قرار می گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل 2 بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب به کیفیت مذکور مصادره می گردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند از 3 تا 5 برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی وی افزوده می شود.

تبصره آیین نامه اجرایی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد.

کد خبر 228422
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین خبر امروز

پر بیننده‌ترین اخبار سرویس

دیدگاه خوانندگان

وبگردی