کتاب جامعه‌شناسی سینمای جنگ و دفاع‌مقدس، تألیف دکتر سعید معدنی به همت انتشارات بهمن برنا در هزار نسخه و با قیمت4200 منتشر شده است.

جامعه‌شناسی سینمای جنگ و دفاع‌مقدس

 کتاب حاضر از 2بخش و 4مقاله تشکیل شده است، بخش نخست شامل 2مقاله می‌شود که به فیلم‌های سینمای جنگ پرداخته و بخش دوم حاوی 2مقاله است که به فیلم‌های مستند جنگی می‌پردازد. عنوان مقاله اول بررسی تأثیر تحولات اجتماعی بر ساختار روایی سینمای جنگ در ایران (1380-1360ه‍ . ش) است. مقاله دوم مروری کوتاه بر بازآفرینی جنگ و مقاومت شهری در آثار سینمایی احمدرضا درویش، نام دارد. عنوان مقاله سوم خرمشهر به روایت فیلم‌های مستند جنگی است. مقاله چهارم تحت عنوان نقش جهاد سازندگی در تولید فیلم‌های مستند جنگی است. نکته آخر که می‌بایست در معرفی این کتاب به آن اشاره شود، این است که چون نگارنده قصد نداشته در اصالت مقاله‌ها که در زمان‌ها و با اهداف مختلف نوشته شده‌اند تغییری ایجاد کند، لذا زبان نگارش هر مقاله مختص همان مقاله است و زبان نوع فیلم مربوط به همان دوره است.

کد خبر 221857

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار