بلند نوین: تو را سپاس، که برای هر انسانی

چراغ

چراغی آفریدی

تا جهان تاریک را

با نور آن روشن کند!

کد خبر 215266

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار