همشهری آنلاین: روسیه‌ گزارش‌ وزارت‌ امورخارجه‌ امریکا در خصوص‌ حمایت‌ از حقوق‌ بشر و دموکراسی‌ در جهان‌ را غیر واقعی‌ خواند‌

وزارت‌ امورخارجه‌ روسیه‌ با انتشار بیانیه‌ ای‌ ضمن‌ سیاسی‌ خواندن‌ گزارش‌ وزارت‌ امورخارجه‌ امریکا در خصوص‌ حمایت‌ از حقوق‌ بشر و دموکراسی‌ در جهان‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در این‌ گزارش‌ را غیر واقعی‌ خواند‌.

به‌ گزارش‌ واحد مرکزی‌ خبر از مسکو‌ این‌ بیانیه‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در خصوص‌ رعایت‌ حقوق‌ بشر و دموکراسی‌ در روسیه‌ را نمونه‌ ای‌ بارز از ترفندهایی‌ میداند که‌ امریکایی‌ ها با رنگ‌ و لعاب‌ دادن‌ برخی‌ موضوعات‌ و مفاهیم‌ مورد علاقه‌ و نیز تفاسیر بی‌ پایه‌ و اساس‌ در صدد
متقاعد کردن‌ افکار عمومی‌ و توجه‌ دادن‌ اذهان‌ مالیات‌ دهندگان‌ امریکایی‌ به‌ این‌ موضوع‌ هستند که‌ روسیه‌ باید سریعا دموکراتیزه‌ شود‌.

در این‌ حال‌ اسلام‌ بیک‌ اسلاخانف‌ مشاور رئیس‌ جمهور روسیه‌ با تاکید بر اینکه‌ امریکا نباید به‌ روسیه‌ و دیگر کشورها توصیه‌ کند که‌ چگونه‌ می‌ توان‌ دموکراسی‌ را توسعه‌ داد گفت‌‌ امریکایی‌ ها می‌ خواهند.

روحیات‌ و موازین‌ اخلاقی‌ ما را به‌ شیوه‌ خود تغییر دهند‌ در حالیکه‌ روسیه‌ کشوری‌ هزار ساله‌ با سنتهای‌ کهن‌ و ملیت‌ ها و ادیانگوناگوناست‌ و ما در روند دموکراتیزه‌ شدن‌ باید خصوصیات‌ و ویژگی‌ های‌ تاریخ‌ و گذشته‌ را در نظر بگیریم‌.

اسلاخانف‌ در این‌ حال‌ به‌ رشد و گسترش‌ طبقه‌ الیگارشی‌ و صاحبان ثروت‌ در دوران‌ پس‌ از فروپاشی‌ شوروی‌ اشاره‌ کرد و گفت‌‌ ظهور این‌ طبقه‌ در جامعه‌ ما ناشی‌ از القائ‌ دموکراسی‌ امریکایی‌ به‌ روسیه‌ است‌‌.

وی‌ در این‌ حال‌ به‌ دفاع‌ از دموکراسی‌ خاص‌ کشورها از جمله‌ کشورهای‌ اسلامی‌ پرداخت‌ و تاکید کرد‌ کشورهای‌ اسلامی‌ می‌ خواهند از سنت‌ های‌ خودشان‌ پیروی‌ کنند و انها دارای‌ دموکراسی‌ مخصوص‌ به‌ خود هستند‌.

کد خبر 19444

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار