گروه اجتماعی: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی 10 سال گذشته و به عبارتی از سال 75 تا شش ماه اول سال 85 سازمان‌های غیردولتی زنان از 55 سازمان با رشدی معادل 904 درصد به 577 سازمان افزایش یافته است.

به گزارش مرکز امور زنان و خانواده، عوامل متعددی بر رشد و توسعه سازمان‌های غیردولتی تأثیر می‌گذارد؛ اقبال دولت‌ها به این سازمان‌ها، تأثیرپذیری از روند جهانی، رشد و گسترش بی‌سابقه آموزش در میان زنان جامعه، اشتیاق روزافزون زنان به مشارکت اجتماعی و ارائه خدمات خیرخواهانه از عوامل تسریع و تسهیل کننده رشد و گسترش سازمان‌های غیردولتی به‌ویژه سازمان‌های غیردولتی زنان و خانواده در ایران است.

گزارش مرکز امور زنان و خانواده در خصوص موضوع فعالیت این سازمان‌ها نشان می‌دهد که عمده موضوع فعالیت این سازمان‌ها، فرهنگی- هنری، ورزشی- سرگرمی، آموزش و پژوهش، بهداشت و درمان، محیط زیست، حرفه‌آموزی و اشتغالزایی، حقوقی، مذهبی، آسیب‌های اجتماعی و شبکه‌های تخصصی است که برحسب ضرورت و نیازهای جامعه تشکیل شده و در جهت رفع کمبودها و معضلات جامعه حرکت می‌کند.

همچنین در زمینه جوانان با تأکید بر دختران جوان صرفاً 63 سازمان غیردولتی فعالیت دارند که سهم فعالیت آنها نسبت به کل 92/10درصد است.

کد خبر 19186

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار