همشهری آنلاین: پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تحقیقی، تاثیر استفاده از پودر کتان را بر گر گرفتگی ناشی از دوران یائسگی مورد بررسی قرار دادند

پودر دانه کتان، عوارض یائسگی را کاهش می‌دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، گرگرفتگی وازوموتور یکی از شایعترین مشکلات زنان در دوران یائسگی است و امروزه هورمون درمانی، استاندارد طلایی درمان آن است اما مطالعات نشان داده استفاده از داروهای هورمونی حتی در مدت کوتاه موجب بروز عوارض و مخاطرات جدی برای فرد می‌شود.

در این راستا پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در قالب عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، کارشناس ارشد پرستاری، عضو مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشیار گروه فارماکولوژی و دانشیار گروه زیستی این دانشگاه تحقیقی را با عنوان بررسی اثر پودر دانه کتان بر گرگرفتگی زنان در دوران یائسگی انجام دادند.

از آنجایی که اخیراً تمایل به استفاده از منابع گیاهی، جهت درمان گرگرفتگی افزایش یافته است و دانه کتان منبعی غنی از لیگنان‌ها است که زنان تمایل زیادی به مصرف آن دارند، این مطالعه با هدف کلی تعیین اثر پودر دانه کتان بر گرگرفتگی وازوموتور زنان حول وحوش یائسگی انجام شده است.

این تحقیق بر روی 62 زن حداقل 41 ساله با حداقل 5 مرتبه گرگرفتگی روزانه متوسط تا شدید و واجد شرایط مطالعه، در قالب دو گروه 31 نفری انجام شد و به مدت شش هفته روزانه 40 گرم پودر دانه کتان و دارونما به این افراد خورانده شد.

برپایه این تحقیق، نتایج نشان داد که با مصرف پودر دانه کتان، شدت و مدت گرگرفتگی‌های روزانه، شدت تعریق‌های شبانه و نمره اختلال در خواب در مقایسه با دارونما کاهش بیشتری داشت به ترتیب (009/0p=، 045/0p=، 005/0 p=و 028/0p=) ولی از نظر دفعات گرگرفتگی روزانه و تعریق‌های شبانه تفاوت آماری معنی‌داری مشاهده نشد.

با این حال با مصرف پودر دانه کتان، میانگین دفعات گرگرفتگی روزانه‌ افرادی که در ابتدای مطالعه دارای 5 تا 7 مرتبه گرگرفتگی روزانه بودند و نیز دفعات تعریق شبانه آنان کمتر یا مساوی 2 مرتبه بود نسبت به دارونما، کاهش آماری معنی داری نشان داد.

بر اساس این تحقیق و توجه به نتایج پژوهش حاضر، مصرف پودر دانه کتان به مدت 6 هفته، می‌تواند در کاهش علائم وازوموتور، به ویژه در بیماران با علائم وازوموتور متوسط، نسبت به آنان که علائم بیشتر و شدیدتری دارند، سودمند باشد.

کد خبر 190461

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار