همشهری آنلاین: توسط اداره بازرسی بانک سپه اختلاس 3 میلیارد و 200 میلیون تومانی صورت گرفته درشعبه بلوار لاله تهرانسرکشف و وصول منابع در دست اقدام است.

بانک سپه

به گزارش ایلنا، اداره بازرسی بانک سپه بنا به بر شواهد و مدارک به دست آمده در اواخر سال 89 نسبت به اقامه دعوا بر علیه متهم (معاون شعبه بلوار لاله تهرانسر) به دادسرا و مراجع قضایی اقدام کرد.

 معاون شعبه بلوار لاله تهرانسر به عنوان متهم اصلی این پرونده اقدام به خارج کردن اوراق خام ضمانتنامه از شعبه کرده و با جعل مهر همچنین جعل امضاء رئیس شعبه مبادرت به صدور ضمانتنامه بانکی جعلی و همچنین نامه‌های اداری جعلی مربوطه کرده است.

 متهم ضمن تبانی با یکی از مشتریان بانک اقدام به جعل مهر و امضاء و در نهایت صدور ضمانتنامه جعلی کرده و از این محل بالغ بر 31 میلیارد و نهصد و 88 میلیون و 47 هزار و 358 ریال درآمد غیر قانونی و نامشروع کرده است.

 بانک سپه پس از مطلع شدن از موضوع و به دست آوردن اطلاعات و شواهد و مدارک نسبت به اقامه دعوا بر علیه متهم اقدام کرده است. با پیگیری‌هایی صورت گرفته و اعلام شکایت علیه متهم حکم جلب از وی دادسرا اخذ و متهم دستگیر شد.

 پس از دستگیری و پیگیری‌هایی صورت گرفته و اقدامات حقوقی انجام شده توسط بانک سپه مبلغ 16 میلیارد و 525 میلیون و 948 هزار و 718 ریال از محل منابع و وجوه نقد متهم اخذ و به حساب بانک واریز شد.

 همچنین علاوه بر مبلغ فوق یک دستگاه آپارتمان متهم به ارزش عرفی حدود 8 میلیارد ریال که به نام همسر وی ثبت شده بود به حکم دادگاه به نفع بانک سپه ضبط شده است.

 ضمن اقدامات فوق تمامی حساب‌های متهم و همسر وی توسط دادسرا مسدود و سه فقره چک نامبرده به مبلغ 1 میلیارد و 162 میلیون و 101 هزار و 803 ریال ‏ چک دوم دو میلیارد و 511 میلیون و 537 هزار و 916 ریال و چک سوم 2 میلیارد و 358 میلیون و 176 هزار و 905 ریال نیز که از متهم نزد بانک بود به اجرا گذاشته شد.

 در مجموع با اقدامات صورت گرفته توسط بانک سپه و همکاری قوه قضاییه بالغ بر 30 میلیارد ریال ازکل مبلغ اختلاس شده (31 میلیارد و 988 میلیون و 47 هزار و 358 ریال) وصول و یا در حال وصول بوده و مابقی است با توجه به اقامه دعوا و شکایت علیه شرکت طرف معامله متهم وصول خواهد شد.

کد خبر 174875

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار