همشهری آنلاین: در پی اعتراض منتخب مردم مبارکه، اعتبارنامه 9 منتخب مردم تهران در جلسه علنی امروز مجلس تأیید نشد که البته این نماینده اعتراضش نسبت به اعتبارنامه 7 منتخب تهران را پس گرفت اما احمد توکلی و الیاس نادران هنوز زیر تیغ اعتراض نماینده مبارکه هستند. همچنین نماینده مردم قروه نیز به اعتبارنامه دو منتخب دیگر مردم تهران اعتراض کرده است.

به گزارش همشهری آنلاین، بر اساس گزارش شعبه 6 اعتبارنامه 30 منتخب تهرانی که برای بررسی به این شعبه ارجاع شده بود، در این شعبه مورد تایید قرار گرفت ولی صبح امروز در زمان قرائت گزارش شعبه در صحن اعتبارنامه‌های محمد اسماعیل کوثری، حمید رسایی، حسین نجابت، علیرضا زاکانی، مهدی کوچک‌زاده، احمد توکلی، الیاس نادران، علی اصغر زارعی، زهره طبیب‌زاده و مرتضی آقاتهرانی مورد اعتراض قرار گرفت و اعتبارنامه این 10 نماینده به کمیسیون تحقیق ارجاع شد.

اکثر اعتراضات به 10 نماینده مزبور از سوی علی ایرانپور منتخب مردم مبارکه صورت گرفته بود. حامد قادر مرزی نماینده قروه نیز نسبت به اعتبارنامه زهره طبیب زاده نوری و حسین نجابت اعتراض کرده است.

بر طبق این گزارش، احمد توکلی یکی از منتخبان مردم تهران که اعتبارنامه‌اش به تأیید نرسیده است، صبح امروز در صحن مجلس گفت: بنده و برخی از منتخبین تهران نسبت به اعتبار‌نامه برخی از منتخبان مجلس اعتراض کردیم ولی آنان در یک اقدام واکنشی و نامناسب به اعتبار‌نامه برخی نمایندگان تهران اعتراض کردند. بهتر است نمایندگانی که بنده نسبت به پرونده آنها اعتراض کردم، اعتراض‌شان را روی پرونده بنده بگذارند و از اعتراض‌شان به پرونده سایر منتخبین تهران انصراف دهند.

به گزارش همشهری آنلاین، علی ایرانپور منتخب مردم مبارکه، اعتراض خود نسبت به اعتبارنامه 7 منتخب تهران را پس گرفت اما تأکید دارد اعتراضش نسبت به احمد توکلی و الیاس نادران را پس نمی‌ گیرد. پس از اینکه منتخب مبارکه اعتراض خود را از اعتبار نامه 7نماینده تهران پس گرفت، اعتبارنامه 6 تن از این نمایندگان که شامل کوثری، رسایی، زاکانی، کوچک زاده، زارعی و آقا تهرانی بودند به تصویب رسید. هر چند ایرانپور اعتراض خود نسبت به اعتبارنامه نجابت را پس گرفت اما از آنجا که اعتبارنامه نجابت مورد اعتراض نماینده مردم قروه هم بود به کمیسیون تحقیق ارجاع شد. 

پس از گذشت ایرانپور از اعتراض خود نسبت به اعتبارنامه 7 منتخب تهران با برجا ماندن اعتراض وی نسبت به اعتبارنامه نادران و توکلی و همچنین اعتراض حامد قادر مرزی به اعتبارنامه نجابت و طبیب زاده نوری موضوع بررسی اعتبارنامه این 4 منتخب به کمیسیون تحقیق ارجاع شد.

کد خبر 172991

برچسب‌ها