همشهری آنلاین: گروهی از دلفینها تصمیم گرفته اند به گروهی از ماهیگیران برزیلی در صید ماهی بیشتر کمک کنند،‌ پدیده‌ای که می‌تواند نشاندهنده رفتاری دوگانه از جانب دلفین‌ها باشد: خیانت به همنوعان و دوستی با انسانها.

دلفین

این ارتباط شگفت انگیز دلفینی-انسانی در لاگونای برزیل رخ داده است،‌جایی که دلفینهای پوزه دراز یا "پوزه بطری" تصمیم گرفته اند توده های ماهی را به سوی تورهای ماهیگیران هدایت کرده و پس از به دام افتادن ماهی ها در تور،‌ با پاشیدن آب به هوا به ماهیگیران علامت دهند تا تورها را به سرعت جمع آوری کنند.

به گفته ماهیگیران محلی،‌این رفتار در میان چندین نسل از دلفینها وجود داشته است. محققان طی دو هفته گذشته در حال مشاهده این رفتار و بررسی دلیل شکل گیری آن بوده اند. محققان دریافته اند 50 دلفین از میان گروهی 150 تایی در هنگام ماهیگیری به ماهیگیران کمک می کنند در حالیکه بقیه گروه از ماهیگیران فاصله می گیرند.

در این طرح گرافیکی نقطه های سفید دلفینها،‌نقطه های خاکستری ماهی ها و نقطه های سیاه قایقهای ماهیگیری را نشان می دهند

این 50 دلفین مانند سگهای گله عمل می کنند،‌ گله ای از ماهی ها را به سمت تورهای ماهیگیران هدایت می کنند و پس از اینکه ماهی ها به اندازه کافی نزدیک شدند،‌ سر یا دم خود را بر روی آب می کوبند تا ماهیگیران از پاشیده شدن آب در هوا متوجه شوند وقت جمع کردن تورها فرا رسیده است.

این عملیات دلفینها در طرح گرافیکی بالا نیز دیده می شود. در این طرح لکه های سفید نشاندهنده دلفینهایی هستند که در حال هدایت لکه های خاکستری (ماهی ها) به سوی لکه های سیاه (قایقهای ماهیگیری) هستند.

دلفینها پس از به دام افتادن ماهی‌ها دم خود را بر روی آب می‌کوبند تا به آنها علامت تورها را جمع آوری کنند

محققان دریافتند این 50 دلفین در میان کل گروه از همه اجتماعی ترند و ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. محققان همچنین تلاش دارند دریابند دلفینهای جوان چگونه این رفتار را می آموزند؟ و یا این رفتار اصلا چه سودی برای آنها دارد؟ آیا دلفینها زمانی که احساس خوبی دارند این کار را انجام می دهند؟ و یا با دیدن تلاش سخت ماهیگیران تصمیم گرفته اند به آنها کمکی برسانند؟

دلفینها طی فرایند کمک به ماهیگیران خود از ماهی های صید شده هیچ استفاده ای نمی کنند و همین موضوع رفتار این دلفینها را برای دانشمندان به شکل معمایی حل نشده مرموز باقی نگه داشته است.

کد خبر 169310

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان