همشهری آنلاین: بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به پانزدهم اردیبهشت ماه امسال را اعلام کرد.

مهر نوشت: بانک مرکزی گزارش داد: متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به پانزدهم اردیبهشت ماه امسال در گروه لبنیات قیمت ماست غیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه و کره پاستوریزه ثابت بود.

بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل افزایش یافت. قیمت تخم مرغ کاهش داشت و شانه ای 30000 الی 48000 ریال فروش می رفت. در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک بدون تغییر بود. قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی افزایش جزئی ولی بهای برنج داخله درجه دو اندکی کاهش یافت. در گروه حبوب، قیمت همه اقلام این گروه نسبت به هفته قبل افزایش یافت.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری لیموشیرین عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می‌شد.

میوه فروشی‌های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای نارنگی، گوجه سبز، هندوانه و به ویژه طالبی کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه به ویژه لیموشیرین افزایش یافت. در گروه سبزی های تازه بهای بادنجان و به ویژه گوجه فرنگی افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه کاهش داشت.

در این هفته بهای گوشت گوسفند و گوشت مرغ افزایش جزئی ولی قیمت گوشت تازه گاو و گوساله اندکی کاهش یافت. در هفته مورد بررسی، بهای قند، شکر و انواع روغن نباتی ثابت بود و قیمت چای خارجی افزایش داشت.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته منتهی به پانزدهم اردیبهشت ماه جاری، در گروه لبنیات بهای ماست غیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه و کره پاستوریزه ثابت بود، قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.2 درصد تا 1 درصد افزایش داشت. بهای تخم مرغ معادل 7.3 درصد کاهش یافت.

برنج و حبوبات

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج قیمت برنج داخله درجه یک بدون تغییر بود. بهای برنج وارداتی غیرتایلندی معادل 0.1 درصد افزایش ولی قیمت برنج داخله درجه دو 0.2 درصد کاهش داشت. در گروه حبوب بهای همه اقلام بین 0.1 درصد تا 3.4 درصد افزایش یافت.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه های تازه قیمت نارنگی معادل 2.9 درصد، گوجه 5.4 درصد، طالبی 33.3 درصد وهندوانه 4.9 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 2.6 درصد تا 24 درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت گوجه فرنگی معادل 26.4 درصد و بادنجان 9.3 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.8 درصد تا 12.6 درصد کاهش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسی، قیمت گوشت گوسفند معادل 0.3 درصد و گوشت مرغ 0.2 درصد افزایش ولی بهای گوشت تازه گاو و گوساله 0.5 درصد کاهش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته مورد گزارش، قیمت قند، شکر و انواع روغن نباتی ثابت بود و بهای چای خارجی معادل 4 درصد افزایش یافت.

 

کد خبر 169284
منبع: همشهری آنلاین

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز