شرح کامل مصوبه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران در زیر می‌آید:

مــاده واحده: به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1385 از هر نوع تابلو ، پیکره یا سازه‌ای که به نحوی از انحاء جهت معرفی کالا ، کاربردی (صنف ) وارائه هر نوع کالا و خدمات و یا به منظور انتقال پیام مشخصی در محدوده قانونی و حریم شهر تهران نصب و در معرض دید عموم قرار داده می‌شود اعم از افقی ، عمومی ، مستقر بر روی بام (صنفی ) ایستاده با پایه مستقل ، متحرک ، الکتریکی ، نوشته بر پارچه یا شیشه و امثالهم ـ نسبت به دریافت هزینه تبلیغات محیطی بر اساس جداول پیوست ، شماره‌های یک (1) و دو (2) که جزء لاینفک این مصوبه و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران است، بر اساس بندهای به شرح ذیل اقدام نماید :

الف ـ میزان هزینه دریافتی تبلیغات محیطی به مأخذ قبل خواهد بود.

ب ـ موارد ذیل از شمول این مصوبه مستثنی می‌باشند و حسب مورد شامل سایر مصوبات مربوط خواهند بود :

1- انواع بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی

2- تابلوهای منصوب بر پیکره پل‌های هوایی و مستقر بر روی بام (غیر صنفی )

3- تبلیغات منصوب در پایانه‌های ریلی ، زمینی و هوایی که بر بدنه واحد صنفی خاصی نصب نشده باشند .

4- تابلوهای منصوب بر پیکره ایستگاه‌های اتوبوس شهری و استندها

5- تبلیغات طراحی شده بر بدنه اتوبوس‌های شهری .

6- تبلیغات منصوب بر سردرب سینماها ، سالن‌های تئاتر و استادیوم‌های ورزشی.

ج ـ هر گونه تبلیغ بر فضاهای تبلیغات محیطی فوق‌الذکر نیازمند اخذ مجوز از ستاد نظارت بر تبلیغات محیطی شهر تهران می‌باشد.

د ـ کلیه صاحبان کالا و خدمات و تولید کنندگان داخلی و خارجی که تمایل دارند از فضاهای تبلیغات محیطی تابلوهای منصوب صنفی استفاده نمایند می‌بایست نسبت به اخذ مجوز تعیین مساحت فضای تبلیغاتی خود در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران از سازمان زیباسازی شهرداری اقدام نمایند بدیهی‌است اخذ هزینه تبلیغات محیطی استفاده از تابلوهای منصوب صنفی در مناطق یاد شده بر اساس جدول شماره دو (2) پیوست این مصوبه می‌باید صورت پذیرد .

 تبصره یکم (1) هزینه تبلیغات محیطی تابلوهای منصوب صنفی محصولات و کالاهای تولید داخلی تحت لیسانس خارجی یک و نیم (5/1) برابر و برای محصولات خارجی دو و نیم (5/2) برابر براساس جدول شماره دو (2) پیوست این مصوبه و تا سقف تعرفه‌های مصوب سال 1384 (تعرفه‌های قدیم ) می‌باشد.

تبصره دوم (2) کلیه تابلوهای منصوب در نقاط ویژه واقع در محدوده شهر تهران به شرح بندهای ذیل مشمول پرداخت پنجاه درصد (50%) مازاد نسبت به تعرفه‌های مندرج در جدول شماره دو (2) پیوست این مصوبه و حداکثر تا سقف تعرفه‌های مصوب سال 1384 می‌باشند .

1ـ میادین هفتم تیر ، رازی ، دوم صادقیه ، انقلاب ، نبوت ، امام حسین (ع) ، امام خمینی ، شوش ، رسالت ، تجریش ، قدس ، ولی‌عصر (عج) ، ونک ، اول تهران‌پارس .

2ـ خیابان‌ها جمهوری، حد فاصل خیابان کارگر تا چهارراه فردوسی ـ شیراز ـ ملاصدرا ـ بنی‌هاشم ـ صابونیان (شوش ) ـ امیرکبیر ـ اطراف سه‌راه امین‌حضور ـ یافت‌آباد شرقی ـ بازار دوم نازی‌آباد ـ اطراف پل سید خندان.

3ـ بزرگراه‌ها همت، حد فاصل پل‌های فجر تا اشرفی اصفهانی ـ مدرس ، حدفاصل میدان هفتم تیر تا خیابان ولی‌عصر ـ چمران ، حدفاصل خیابان ولی‌عصر تا میدان توحید ـ طول شیخ فضل‌الله نوری.

هـ ـ صدور مجوز جهت نصب هر گونه تابلوی منصوبه صنفی بر روی سردرب واحدها، نماها و پیکره‌ها و بام‌های ساختمان‌ها و یا محوطه اماکن ، کماکان بر اساس ضوابط سازمان زیباسازی شهرداری تهران بر عهده شهرداری‌های مناطق تهران می‌باشد.

 و ـ عوارض کلیه تابلوهای منصوبه صنفی در شهر تهران که موضوع جدول شماره یک (1) پیوست این مصوبه می‌باشند توسط شهرداری‌های مناطق بیست و دوگانه تهران وصول و به حساب درآمدی منطقه ذیربط واریز خواهد شد . تبصره مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران موظف‌اند معادل میزان عوارض اخذ شده از تابلوهای منصوب صنفی در هر منطقه نسبت به هزینه‌کرد اعتبار مذکور بر اساس ضوابط سازمان زیباسازی شهرداری تهران در ساماندهی زیباسازی و مبلمان شهری مناطق یاد شده اقدام نموده و گزارش آن را از طریق شهرداری تهران هر سه ماه یک بار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نمایند .

ز ـ تابلوهای به شرح موارد ذیل از پرداخت عوارض (هزینه تبلیغات محیطی ) معاف می‌باشند .

1- تابلوهای انتظامی و ترافیکی.

2- تابلوهای موقت شناسنامه ساختمان‌های در حال احداث بر اساس ضوابط اعلام شده مراجع ذیربط. 3- تابلوهای پارچه‌ای موقت حاوی پیام‌های شادباش ، تسلیت ، اجاره و فروش ابنیه و املاک به تعداد یک عدد واقع در هر ملک حداکثر به مدت یک ماه.

4- تابلوهای هشدار دهنده موقت در مورد ساختمان‌های در دست احداث و فضاهایی که امکان سقوط مصالح ساختمانی در آن‌ها وجود دارد مشروط بر آن‌که کالا یا خدماتی را تبلیغ ننمایند.

5- پلاک معرف تأسیسات زیربنایی شهری و اماکن مربوط به آن‌ها نظیر تأسیسات برق ، مخابرات ، گاز و تابلوهای معرف نام مجتمع‌های مسکونی.

6- تابلوهای منصوب بر سردرب واحدهای دولتی ، نهادهای انقلابی نیروهای نظامی و انتظامی به استثنای شرکت‌های دولتی، شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری.

7- تابلوهای پزشکان ، وکلای دادگستری ، دفترخانه‌های اسناد رسمی ، دفاتر ازدواج و طلاق ، دفاتر خدمات دولت الکترونیک (مخابرات و گذرنامه و امثالهم ) حداکثر و مجموع به مساحت یک مترمربع.

8- تابلوی منصوب صنفی بر سردرب بنگاه ناشران و فروشندگان کتاب ، نشریات و مطبوعات ، دفاتر مرکزی ، اتحادیه‌های صنفی ، سندیکاها ، مجامع امور صنفی ، احزاب ، انجمن‌ها ، مراکز مشارکت‌های مردمی و تشکل‌های غیر دولتی ، خیریه‌ها ، موسسات مذهبی ، مراکز فرهنگی ، آموزشی و مهد کودک‌ها به مساحت حداکثر دو (2) مترمربع به تعداد یک عدد مشروط بر آن که کالا یا خدمات تجاری خاصی را معرفی و تبلیغ نکرده باشند . تبصره در صورتی که مساحت هر یک از تابلوهای موضوع بند (ز) این مصوبه از ضوابط و میزان تعیین شده مجاز تجاوز نماید مشمول پرداخت هزینه تبلیغات محیطی بر مبنای کل مساحت تابلو می‌گردد .

ح ـ کلیه واحدهای صنفی مجازند از زمان ابلاغ کتبی میزان هزینه تبلیغات محیطی مربوط به تابلوهای صنفی خود توسط شهرداری‌های مناطق حداکثر ظرف مدت پانزده (15) روز نسبت به اعلام و ثبت اعتراض خود به سازمان زیباسازی شهرداری تهران (دبیرخانه ) اقدام نمایند سازمان زیباسازی موظف است با هماهنگی مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران نسبت به اعتراضات واصله حداکثر ظرف مدت پانزده (15) روز بررسی و نتیجه را به واحدهای صنفی (اعتراض کننده ذیربط ) ابلاغ نماید.

ط ـ شهرداری تهران موظف است نسبت به تدوین و ابلاغ آئین‌نامه‌های مورد نیاز کلیه حوزه‌های اجرایی ذیربط جهت حسن اجرای این مصوبه اقدام نماید.

تاریخ صدور : پنجم تیرماه 1385

جزئیات بیشتر

کد خبر 1574

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار