همشهری آنلاین: شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری به شکل عمده برای تسهیل و تسریع فعالیت و ارتقای خدمات شهرداری تأسیس شده‌اند

اداره کل امور مجامع

اما با گذر زمان از نظارت شهرداری بر فعالیت آنها کاسته شد و دربرخی موارد از فعالیت‌های اصلی خود بازماندند. پس ضرورت نیاز به وجود اداره ای برای هدایت و نظارت بر این مجموعه گسترده احساس شد؛ با این هدف، اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمان‌ها در سال 1385 در شهرداری تهران کارخود را آغاز کرد.

شفاف سازی از مسائل مهم در بحث کیفیت است. طی تحقیقاتی که در چند دهه اخیر درباره مدیریت سازمانی در جهان انجام شده، شفاف نبودن فرآیندهای سازمانی، از علت‌های نسبتاً نامرئی ست که هزینه‌های سنگینی را به سازمانها تحمیل می‌کند. این موضوع منجر به فعالیت‌های مشابه، موازی، غیرمرتبط، غیر ضروری و در نهایت بازدهی کم سازمان‌ها می‌شود.

از این رو مدیران شهری تصمیم گرفتند، برای عارضه یابی، بهبود سازمانی، هدایت، نظارت و کنترل شفاف‌تر امور جاری سازمان‌ها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران و همچنین بر مبنای تصمیمات و برنامه‌های از پیش تعیین شده جهت دستیابی به رضایت شهروندان، دبیرخانه امور مجامع را تأسیس کنند.

این دبیرخانه با هدف بر قراری ارتباط میان مجامع و مصوباتشان با مراجع قانونی ذی‌ربط به وجود آمد. اما در اوایل سال 1385 ضمن توجه به افزایش انتظارات و در نظر داشتن اصل هدایت و نظارت با اهداف تازه‌ای به اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها تغییر نام داد.

اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمان‌ها، نیل به این امور را در دستور کار خود قرار داد:

  • هدایت سازمانها و شرکتها جهت تهیه به هنگام صورتهای مالی و تشکیل به موقع مجامع
  • رتبه بندی و ارزیابی عملکرد واحدها
  • رفع مشکلات مالیاتی و بیمه ای سازمانها و شرکتها با ایجاد هسته مشاوره مالیاتی و بیمه ای
  • یکسان سازی اساسنامه‌ها و آیین نامه‌های مورد استفاده در سازمانها و شرکتها
  • حرکت به سوی سیستمهای نوین مدیریتی از جمله تهیه بودجه به شیوه بودجه جامع
  • تهیه دستور العملهای مختلف برای کمک به بهبود بازدهی فعالیتهای سازمانها و شرکتها

ساماندهی سازمان‌ها و شرکت‌ها

با گذشت زمان و آغاز به کار اداره کل امور مجامع، مشخص شد که برخی از سازمانها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری دچار موازی کاری و حتی در پاره ای از موارد انجام کارهای غیرمرتبط با مأموریت‌های شهرداری شده‌اند.

در همین راستا و با توجه به پایین بودن عملکرد مالی این واحدها، ضرورت بحث ساماندهی آنها توسط اداره کل به وجود آمد.

طی این فرآیند، سازمان‌ها به تفکیک نوع فعالیتشان، در 4 گروه فرهنگی و اجتماعی، شهرسازی و عمرانی، خدماتی و زیست محیطی و پشتیبانی طبقه بندی شدند.

همچنین با اجرای کامل مصوبه ساماندهی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری از 106 به 40 سازمان و شرکت می‌رسند.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

کد خبر 142976
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار شهری

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز