همشهری‌ آنلاین: لایحه وظایف و اختیارات دو وزارتخانه "کار و رفاه اجتماعى" و"صنعت وتجارت" به استناد ذیل ماده(53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و با هدف احصای وظایف و اختیارات دو وزارتخانه جدید، از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، لایحه وظایف و اختیارات دو وزارتخانه "کار و رفاه اجتماعى" و"صنعت وتجارت" که به استناد ذیل ماده(53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه با قید دو فوریت به تصویب هیئت وزیران رسیده ، از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در اجرای ذیل ماده(53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور احصای وظایف و اختیارات وزارت کار و رفاه اجتماعى و وزارت صنعت وتجارت این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه، وظایف و اختیارات دو وزارت کار و رفاه اجتماعى و صنعت وتجارت که در اجرای ماده(53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و طبق مصوبه دولت، به ترتیب، اولی از ادغام دو وزارتخانه کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی و دومی از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی ایجاد شده است، تمامی وظایف و اختیاراتی است که بر طبق قوانین بر عهده وزارتخانه های یاد شده بوده است.

همچنین همه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال منقول و غیر منقول در وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و کار و امور اجتماعی به وزارت کار و رفاه اجتماعی و نیز در وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی به وزارت صنعت و تجارت منتقل می شود.

بر این اساس، تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه های یاد شده، با توجه به قوانین: برنامه پنج ساله پنجم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، حقوقی، امور مجلس رئیس جمهور و حسب مورد وزیر مربوطه ظرف شش ماه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

همچنین در همه قوانین به جای وزارتخانه های ادغامی فوق الذکر و وزرای آنها به ترتیب وزارت کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت و تجارت و وزرای آنها جایگزین می شود.

 

کد خبر 139033
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دولت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

دیدگاه خوانندگان

وبگردی

اخبار بازار و کسب و کار