همشهری آنلاین: شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه آیین نامه بهینه سازی صدور روادید برای اتباع افغانستان را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بر اساس این آیین نامه که در 5 ماده و 2 تبصره به تصویب شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه رسیده است ، صدور هر نوع روادید ورود به ایران برای اتباع افغانستان منوط به ضوابطی گردیده که تنها با احراز شرایط مربوطه صورت خواهد پذیرفت.

طبق ماده یک این آیین نامه آوارگان سابق افغانی ثبت نام شده بازگشتی به افغانستان در صورتی روادید ورود به کشور رادریافت خواهند کرد که تا پایان سال 86 از ایران خارج شوند و این امر به تایید اداره کل و یا دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استان ها برسد.
 
صدور روادید جهانگردی انفرادی ، زیارتی و جهانگردی ( یک یا دو بار ورود ) و بیماران و خانواده آنان (فقط با یک نفر همراه ) با استناد به تعهد نامه شرکت خدمات مسافرتی و یا دستور کتبی رئیس دفتر نمایندگی صورت می گیرد.

روادید تحصیلی، مطبوعاتی، ورود یا عبور رانندگان حامل کالا با مجوز اداره کل کنسولی و حسب مورد با مجوز و یا تایید دستگاه آموزشی ذی ربط، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت راه و ترابری صادر خواهدشد، در حالی که مزدوجین با زنان ایرانی و فرزندان دارای مادر ایرانی علاوه بر تایید اداره کل کنسولی، لازم است دعوتنامه از بستگان در تهران که به تایید اداره کل و یا دفاتر امور اتباع ومهاجرین خارجی استان ها رسیده باشد را نیز ارائه نمایند.

خانواده زندانیان و دارندگان پرونده در مراجع قضایی با مجوز اداره کل کنسولی که مستند به گواهی مرجع قضایی باشد و نیز با تعهدنامه شرکت خدمات مسافرتی مربوط می توانند روادید دریافت کنند، اما برای صدور روادید ورود خانواده کارکنان دولت افغانستان که به صورت سیاسی یا خدمت در ایران شاغلند، ارائه یادداشت از طرف وزارت امور خارجه افغانستان کافی خواهد بود.

در این آیین نامه که شانزدهم دی ماه از سوی مصطفی پورمحمدی وزیر کشورو رئیس شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه به وزارتخانه های کشور، امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات،‌ و کار و امور اجتماعی اعلام شده، مواردی همچون اخذ وثیقه به منظور تضمین بازگشت به موقع دریافت کننده روادید، و کفالت به منظور ضمانت اشتغال، اقامت، انتقال قانونی درآمد و خروج به هنگام اتباع افغانی واجد شرایط دریافت روادید از طریق شرکت های خصوصی پیش بینی شده است.

همچنین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس این آیین نامه باید فهرست موسسات منتخب مسافرتی واجد شرایط را پس از استعلام از مراجع ذی ربط به وزارت امور خارجه اعلام کند.

کد خبر 13317

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار