همشهری آنلاین: یک کارگروه 10 نفره برای بررسی ابعاد واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی تشکیل شد.

به گزارش سازمان خصوصی سازی؛ شرکت مخابرات طی هفته گذشته طرحی برای واگذاری شرکت های زیر مجموعه خود تهیه و به هیات دولت ارائه داد که قرار بود درهیئت دولت به تصویب برسد اما به دلیل اهمیت موضوع مقرر شد تا کارگروهی برای بررسی ابعاد این واگذاری تشکیل و تصویب آن در هیئت دولت به زمان دیگری موکول شد.

برهمین اساس، شرکت مادر تخصصی مخابرات واگذار می شود اما زیر مجموعه های آن واگذار نخواهد شد. هم اکنون کارگروهی متشکل از 10 نفر برای بررسی ابعاد این واگذاری تشکیل شده است.
 
در عین حال، پیش نویس این طرح به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه شده است. البته واگذاری شرکت‌های مشمول خصوصی سازی این شرکت با یکسری مسائل و مشکلات کارگری مواجه است، زیرا در این شرکت ها تعدادی از افراد با سمت کارگر مشغول به فعالیت هستند.

شرکت مخابرات ایران شامل 30 شرکت مخابرات منطقه ای نظیر شرکت مخابرات آذربایجان و شرکت مخابرات فارس وهمچنین 4 شرکت زیر مجموعه یعنی شرکت ارتباطات سیار،خدمات هوایی پیام ، شرکت فناوری اطلاعات و شرکت زیرساخت است.

با توجه به این که شرکت زیر ساخت جزو استثنائات اصل 44 قانون اساسی بوده و قابل واگذاری نیست، قرارشده این شرکت مستقل شده و به کار خود ادامه دهد. برهمین اساس، با این واگذاری ها، ساختار شرکت مخابرات تغییر خواهد کرد.

بر اساس قانون برنامه سوم و چهارم توسعه هرشرکتی که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود ابتدا باید واگذاری سهام آن به تصویب هیات عالی واگذاری برسد و سپس برای تصویب به هیئت دولت ارسال شود.

پیش از این، به دلیل اهمیت واگذاری شرکت مخابرات و مشخص شدن این موضوع که باید شرکت مادر تخصصی مخابرات یا زیر مجموعه های آن واگذار شود طرح ابتدا به ساکن به هیات دولت تقدیم شده بود.

کد خبر 12437

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار