گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه و در حمایت از بودجه شهرداری‌های کشور تصویب کردند: بخشودگی و تخفیف عوارض شهرداری بدون تامین از بودجه عمومی ممنوع است.

شهر

براساس این تصمیم، هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری توسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور و در غیراین صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.

به گزارش ایسنا، نمایندگان در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته با هدف تمرکز زدایی در برنامه‌ریزی، به تشکیل شورای آمایش سرزمین با هدف هماهنگی ونظارت بر تهیه و اجرا، برنامه‌ها و طرح‌های توسعه سرزمین رای دادند. با این مصوبه مجلس شورای یادشده، وظیفه تدوین و تصویب و نظارت بر استقرار نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی و تنظیم روابط ارکان اصلی آن، بررسی و تصویب برنامه‌ها و طرح‌های توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی و نظارت بر اجرای آنها را بر عهده خواهد داشت.

این گزارش می‌افزاید: نمایندگان مجلس همچنین دولت را مکلف کردند که در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به‌نحوی عمل کند که فاصله شاخص برخورداری شهرستان‌های با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه پنجم در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی در هر سال برنامه، حداقل 10 درصد به سطح متوسط کشوری نزدیک شود.

کد خبر 121627

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار