همشهری آنلاین: سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه‌ای زمان اعزام به خدمت مشمولان دیپلم و زیردیپلم را در آذر ماه امسال اعلام کرد.

سرباز

  به گزارش ایسنا، مشمولان دیپلم و زیردیپلم متولدان سالهای 1355 تا پایان سال 1370 که برگه اعزام به خدمت از سازمان وظیفه عمومی ناجا به تاریخ 18و 19 آذر ماه 1389 دریافت داشته‌اند برای اعزام به خدمت به مکانهای ذیل مراجعه کنند.

 براساس این فراخوان کلیه مشمولان دیپلم غائب و غیرغائب ساکن در تهران بزرگ که زمان اعزام آنها در برگه‌های اعزام به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا 18 آذر سال 1389 قید شده است، در ساعت 6 صبح روز شنبه مورخ 20 آذرماه امسال و کلیه مشمولان زیردیپلم غایب و غیرغایب که زمان اعزام آنان در برگه‌های اعزام به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا 19 آذر سال 1389 قید شده است، در ساعت 6 صبح روز یک‌شنبه 21آذرماه امسال به مرکز وظیفه عمومی تهران بزرگ واقع در میدان سپاه مراجعه کرده تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

کلیه مشمولان دیپلم غائب و غیرغائب در شهرستانها که زمان اعزام آنها در برگه‌های اعزام به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا 18آذرسال 1389 قید شده است، در ساعت 7 صبح روز ‌شنبه مورخ 1389/9/20 و کلیه مشمولان زیر دیپلم غایب و غیر غایب که زمان اعزام آنان در برگه‌های اعزام به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا 19 آذر سال 1389 قید شده است، در ساعت 7صبح روز یک‌شنبه مورخ 1389/9/21 به معاونت وظیفه عمومی استان مربوطه (مرکز استان) مراجعه کرده تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

سازمان وظیفه عمومی در این اطلاعیه از مشمولان خواست به هنگام مراجعه به رده‌های وظیفه عمومی، کلیه اوراق مربوط به اعزام شامل برگ اعزام به خدمت،‌ برگ واکسیناسیون، ‌برگ اعلام محل مراجعه و سایر مدارک مورد نیاز از جمله شناسنامه، کارت ملی و ... را به همراه داشته باشند. 

کد خبر 121469

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار