همشهری‌آنلاین: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها شماره 78 فصلنامه رسانه (ویژه تابستان 1388) را با موضوع رسانه‌ها و جنگ نرم منتشر کرد

rasaneh

به گزارش روابط عمومی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها، این شماره از فصلنامه رسانه با اختصاص مقالات آن به موضوع رسانه‌ها و جنگ نرم از زوایای گوناگون به نحوه عمل رسانه‌های غربی، تاکتیک‌های جنگ نرم، کارکرد شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، ... و سیاست‌ها