همشهری آنلاین: رئیس جمهور با بیان اینکه واگذاری سهام عدالت، پایه های امنیت ملی را تقویت و همبستگی را افزایش می دهد خبر داد که طول 5 سال گذشته 1.5 برابر سی سال گذشته صادارت غیرنفتی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز شنبه همزمان با اولین روز از هفته تعاون در پنجمین جشنواره ملی تعاونی های برتر کشور و با تبریک هفته تعاون به تلاشگران این عرصه، اظهار داشت: همه بخش های کشور را باید مردم اداره کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه رمز ماندگاری فرهنگ ایران زمین ، صیانت از فرهنگ کشور است خاطر نشان کرد: مطمئناً اگر توده های مردم خود را مسوول صیانت از ارزش های الهی نمی دانستند، این ارزش های والای انسانی و الهی به نسل های بعد منتقل نمی شد و در این صورت حتما صدها سال قبل فرهنگ کشورمان مضمحل شده بود.

دکتر احمدی نژاد گفت: استعدادهای انسان بی پایان است و یک ملت مانند رودخانه جاری و فناناپذیر است که می تواند با فعالیت در همه عرصه ها به رشد و بالندگی کشور کمک کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه سیاست های اصل 44 قانون اساسی در ورود مردم به بخش اقتصادی تاکید دارد ،خاطر نشان کرد: روح سیاست های اصل 44 مردمی کردن اقتصاد کشور یعنی ورود توده های مردم به این بخش است.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به وجود سه نگاه در بخش اقتصادی اظهار داشت: نگاه سرمایه داری معتقد است عده قلیلی برتر از دیگران هستند که در تنازع بقا صلاحیت خود را اثبات کردند بنابراین برای رونق اقتصادی باید این گروه اقلیت تقویت شود که البته این افراد نیم درصد جامعه را شامل می‌شوند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در نظام سرمایه داری عده قلیلی، انسان های برتر به شمار می روند، خاطر نشان کرد: در این نگاه حاکمان از قشر سرمایه داران هستند و صاحب مجموعه های اقتصادی می باشند و کسی خارج از این دایره نمی تواند بر جامعه حاکم شود و البته در چنین جامعه ای هیچ قانونی هم علیه منافع سرمایه داران تصویب نمی شود.

دکتر احمدی نژاد نگاه دوم را در بخش اقتصادی مربوط به سوسیالیست ها و کمونیست ها دانست و گفت: در این نگاه همه مردم یکسان و همه از استعداد یکسان برخوردار هستند که با این نگاه انگیزه کار و تلاش به کنار می رود و در واقع جامعه بی روح و مرده می شود.

رئیس جمهور با اشاره به نگاه سوم در بخش اقتصاد یعنی نگاه اسلامی اظهار داشت: این نگاه معتقد است هر کس که دارای استعداد و توانمندی است باید فرصت شکوفایی استعداد خود را پیدا کند و همه باید در جامعه مشارکت داشته باشند و اگر فرصتی هم برای شکوفایی استعدادها نباشد دولت موظف است زمینه های لازم را فراهم کند و فعالیت در بخش تعاون از راهکارهای موفق برای شکوفایی این استعدادها است.

دکتر احمدی نژاد درباره مفهوم عدالت در نگاه های مختلف اقتصادی، گفت: در نظام سرمایه داری عده قلیلی برتر و توده های مردم فرودست و پایین دست هستند و در نگاه سوسیالیستی و کمونیستی همه برابر هستند اما در نگاه اسلامی عدالت مفهوم واقعی خود را پیدا می کند به طوری که نگاه اسلامی معتقد است افراد می توانند رشد و پیشرفت کنند اما نباید فاصله آنها به گونه ای شود که در جامعه حفره عظیمی پدید آید باید برنامه ریزی ها به سمت متعادل کردن منحنی توزیع ثروت پیش برود.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اگر عدالت نباشد شکوفایی هم اتفاق نمی افتد،خاطر نشان کرد:عدالت ضامن شکوفایی، ایجاد محبت و تقویت همبستگی ملی است که بخش تعاون می تواند فاصله ها را پر کند و نسبت ها را اصلاح کند.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه براساس پیش بینی قانون باید طی برنامه پنجم توسعه 25 درصد جامعه به بخش تعاونی واگذار شود، خاطر نشان کرد: برخی تصور می کنند که انسان باید صرفاً برای سود و منفعت خود تلاش کند که این موضوع مربوط به نظام سرمایه داری است. نظام کمونیست ها و سوسیالیست ها با برابر دانستن افراد جامعه ، استعدادها را از بین می برند اما در نگاه اسلامی فرد و جامعه اهمیت دارند و انسان در حالی که برای منافع خود تلاش می کند باید برای منفعت جمعی هم تلاش کند که البته این مسیر به سمت کمال انسان پیش می رود.

رئیس جمهور با تاکید بر گسترش بخش تعاون در جامعه ، اظهار داشت: در این بخش کارهای خوبی آغاز شده است اما لازم است بخشی از اقدامات تعاونی ها به آموزش اختصاص یابد تا طی سلسله مراتبی مردم کار اقتصادی را یاد بگیرند.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه قانون اصل 44 به معنای این نیست که اقتصاد کشور به اقتصاد سرمایه داری تبدیل شود ، گفت: روح اصل 44 مردمی کردن اقتصاد است اما عده ای اصرار دارند این قانون را به سمت اقتصاد سرمایه داری پیش ببرند.

رئیس جمهور درباره چگونگی و نحوه واگذاری بخش های مختلف اقتصادی به مردم براساس اصل 44 قانون اساسی، گفت: نمی توان به سرعت دولت را از اقتصاد حذف کرد زیرا مردم منابع مالی کافی برای مدیریت بخش های اقتصادی ندارند به عنوان مثال واگذاری سهام در بخش مخابرات، فولاد و خودرو سازی نشان داد که مردم توان خرید این بخش ها را ندارند اما می توان با توانمند کردن مردم در یک فاصله زمانی و با واگذاری بخش های گوناگون دولتی از طریق مزایده و تعاونی، فاصله ها را از بین برد.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به برخی انتقادات درباره نحوه واگذاری بخش های دولتی به مردم، تصریح کرد: برخی افراد چنین تصور می کنند که باید اموال دولتی به صورت رایگان و به افراد خاصی واگذار شود و یا معتقدند بخش های گوناگون را هم به افراد خاص و هم به بورس با قیمت بسیار پایین عرضه کرد اگر این افراد اصرار بسیاری برای انجام این کار دارند باید قانون آن را هم ارائه دهند.

رئیس جمهور با اشاره به واگذاری سهام عدالت به 39 میلیون نفر، گفت: این اقدام بسیار عظیمی بود که البته برخی آن را به تمسخر گرفتند زیرا آنها معتقدند باید اموال دولت به عده خاصی واگذار شود. توده های بسیاری از مردم در سالهای متمادی از یارانه ها و اموال دولتی محروم بودند و سهام عدالت اقدام مهمی درجهت مردمی کردن اقتصاد است.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه واگذاری های بنگاه های اقتصادی در گذشته مشکلات بسیاری را پدید آورده است ، خاطر نشان کرد: در گذشته بنگاه های اقتصادی به افرادی خاص واگذار می شد به طوری که کارخانه ای را به طور کامل و به یک دهم قیمت واگذار کرده و اکنون حل مشکلات کارگرهای آن به دولت منتقل شده است.

رئیس جمهور افزود: واگذاری سهام عدالت، پایه های امنیت ملی را تقویت و همبستگی را افزایش می دهد اما در مقابل منتقدین واگذاری سهام عدالت معتقدند باید ثروت متمرکز و در دست عده قلیلی باشد در حالیکه دولت با واگذاری سهام به مردم ، سرمایه گذاری را به آنها آموزش می دهد و آنها را در یک دوره چندساله توانمند می کند تا بتوانند بخش های اقتصادی کشور را اداره کنند.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به برخی انتقادات نسبت به اقدام عظیم دولت در واگذاری سهام عدالت به مردم خاطر نشان کرد: برخی افراد اصرار دارند کارهای بزرگ را کوچک و تحقیر کنند و با برنامه ریزی و طراحی هایی آثار اقدامات عظیم را از بین ببرند در حالیکه واگذاری 40 درصد بخش های اقتصادی به مردم موجب درخشش جمهوری اسلامی ایران در دنیا می شود.

رئیس جمهور با اشاره به بررسی تجربیات 26 کشور در خصوصی کردن اقتصاد توسط دولت اظهار داشت: براساس این بررسی ها کشورهایی که در آنها دولت به یکباره از اقتصاد خارج شده و همچنین کشورهایی که تا پایان راه در اقتصاد باقی ماندند، شکست خوردند اما چند کشوری که به طور مستمر واگذاری ها را از طریق تعاونی ها و بورس انجام دادند و دولت در بخش اقتصادی به صورت نسبی حضور داشت، در این عرصه موفق شدند.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه برخی افراد به دنبال تحقیر و تخریب خدمات دولت هستند، خاطر نشان کرد: این افراد هیچ یک از اقدامات دولت را نمی پذیرند این در حالیست که دولت همه توان خود را برای پیشرفت در همه عرصه ها به کار گرفته است.

رئیس جمهور افزود: یکی از دولت های دوره های گذشته همه دوره خود را با شعار کد بندی کالاهای ایرانی گذراند و دولت دیگری همه دوره خود را با شعار صدور پروانه در تجارت خارجی گذراند اما دولت کنونی کار عمرانی را به 4 برابر رسانده و تجارت خارجی را چندین برابر کرده است و در حالی که در گذشته با یک میلیارد دلار صادارت غیرنفتی جشن ملی برگزار می شد این دولت در طول 5 سال 1.5 برابر سی سال گذشته صادارت غیرنفتی انجام داده است.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به موانعی که بر سر راه هدفمند کردن یارانه ها و اجرای طرح تحول اقتصادی ایجاد شد، اظهار داشت: دولت انتظار ندارد برای این کار عظیم تشکر شود اما بهتر است و انتظار دارد بدین حجم تخریب هم انجام نشود.

رئیس جمهور با اشاره به انتقاداتی به اقدامات دولت در بخش مسکن، گفت: برای اولین بار در کشور قیمت مسکن سیر نزولی داشته است ولی در چنین شرایطی برخی افراد مطرح می کنند که در این بخش رکود وجود دارد در حالیکه نباید مسکن دائم در بورس خرید و فروش باشد زیرا برای زندگی ایجاد شده است اما این افراد اظهار می کنند به دلیل اینکه دیگر در بخش مسکن سود صددرصدی وجود ندارد پس اقدامات انجام شده مناسب نیست یا اگر در بخش مصرف بنزین منحنی گذشته ادامه می یافت امروز میزان مصرف بنزین به 115 میلیون لیتر رسیده بود در حالی که اکنون 64 میلیون لیتر است.

دکتر احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود ملت ایران را زلالترین ، پاک ترین و بهترین ملت در طول تاریخ دانست و گفت: ملت ایران مومن، خداخواه و فداکار هستند و به رغم همزمانی شب های قدر، در روز قدس با در حمایت از مردم مظلوم فلسطین حضور گسترده و انقلابی داشتند.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز ملت ایران پرچمدار همه خوبی ها برای بشریت است، خاطر نشان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی نسیمی از ولایت و اسلام ناب در ایران مستقر شد و ملت ایران راه خود را پیدا کرده و یکپارچه آرمان، ایمان و پاکی شده است .

دکتر احمدی نژاد در جشنواره ملی تعاونی های برتر کشور به اتحادیه های برتر کشور در بخش های زنان، عمران ، آموزش ، صنایع دستی، مسکن و بهداشت لوح تقدیر اهدا کرد.

در این مراسم همچنین از استاندار خراسان رضوی، استاندار آذربایجان شرقی و استاندار یزد به عنوان استانهایی که در بخش تعاون موفقیت های چشمگیری را داشته اند تجلیل شد.

 

کد خبر 115369
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دولت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

دیدگاه خوانندگان

اخبار بازار و کسب و کار

خواندنی‌ها