همشهری آنلاین: نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد بیشتر مردم آمریکا به اخبار روزنامه‌ها و تلویزیون‌های این کشور اعتماد ندارند.

Gallup

به گزارش واحدمرکزی خبر، این نظرسنجی را موسسه آمریکایی گالوپ به روش مصاحبه تلفنی با 1020 بزرگسال آمریکایی از 8 تا 11 ژوئیه 2010 (17 تا 20 مرداد 89) انجام داده و نتایج آن را در 13 اوت 2010 (22 مرداد89) منتشر کرده است.

در این نظرسنجی از پاسخگویان پرسیده شده است: تا چه حد به اخبار روزنامه‌ها و تلویزیون های آمریکا اعتماد دارید؟

نتایج نشان می‌دهد که 78 درصد از پاسخگویان به اخبار تلویزیون‌های آمریکا اعتماد ندارند و 22 درصد اعتماد دارند.

75 درصد نیز به اخبار روزنامه‌ها بی‌اعتماد هستند و 25 درصد نیز به اخبار روزنامه‌ها اعتماد دارند.

مقایسه نتایج جدید با نتایج سال 2001 نشان می‌دهد که به میزان قابل توجهی از میزان اعتماد مخاطبان به اخبار روزنامه‌ها و تلویزیون‌ها کاسته شده است.

نتایج این نظرسنجی حاکی از بی‌اعتمادی گسترده به اخبار تلویزیون و روزنامه در آمریکاست.

کد خبر 114073

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار