همشهری آنلاین- هلن صدیق بنای: استتار به نوعی هم رنگ شدن با محیط زندگی و اطراف است. عملی که برای امنیت و بقا یک موجود انجام می‌شود.

استتار Camouflage به معنی پوشیده شدن، روی پنهان کردن، در پرده شدن و یا  خود را به روش هایی از دید دشمن پوشانیدن است.

به عبارتی این عمل به نوعی هم رنگ یا هم شکل شدن با محیط زندگی یک موجود است که امنیت و بقای آنها را حفظ می کند. این رفتار در واقع یک نوع غریزه در جانوران است.

به همین دلیل آنها می‌توانند بصورت طبیعی خود را استتار و از چشم شکارچیان و طعمه‌هاشان پنهان کنند.

شکل بدن، فرم، رنگ‏ یا لکه‏های روی پوست و پر های آنها وسیله اصلی و اولیه برای پنهان و یکرنگ شدن جانور با محیط زندگیش است.

استتار به جانوران کمک می‏کند تا هنگام شکار کردن یا شکار شدن به راحتی دیده نشوند.

نمونه‌های زیبایی از استتار جانوران در طبیعت را باهم می‌بینیم.

 استتار از نوع اختاپوسی

رنگ بدن شیر  و یالش کمک می‏کند که جانور در میان علف‏های بلند زمین‏های باز آفتابی به خوبی دیده نشود. رنگ خاص  پوست شیر سبب می‏شود جانور بتواند بدون اینکه دیده شود، برای به دام انداختن  شکار، کمین کند.

این ماهی با خوابیدن در کف دریا و همرنک ساختن خود با ماسه‏ها و سنگریزه‏ها، خود را مخفی ساخته است.

شبیه برگ گل

این حشره برگی، بیشتر یک برگ به نظر می‏رسد. این جانوران به آرامی حرکت می‏کنند و به این ترتیب سعی می‏کنند شکارچیان را به اشتباه بیندازند تا جایی که تصور کنند که این حشره واقعاً یک برگ هست. حتی تخم‏های آنها نیز شبیه برگ است.

آیا می‌توانید نوع جانوران را در عکسها استتاری زیر پیدا کنید؟

مثل این یکی... حدس بزنید این چه جانوری است؟

این باید جغد باشد

این چیه؟

این یکی را اصلا می‌بینید

این دیگه فوق العاده است...

webecoist.com/2008/11/11/examples-of-amazing-animal-camouflage

کد خبر 111747

برچسب‌ها