هفته وحدت

  • سیدحسن‌نصرالله: مهمترین ابزار پایداری در فلسطین، حمایت مالی است

    سیدحسن‌نصرالله: مهمترین ابزار پایداری در فلسطین، حمایت مالی است

    سید حسن نصرالله تاکید کرد: «امروز از مهمترین ابزارهای پایداری در فلسطین، حمایت مالی است. هر کسی که توانایی دارد باید کمک مالی کند و هر کسی که پول و سلاح نمی‌تواند به فلسطینی‌ها بدهد، باید موضع گیری و پشتیبانی کند نه اینکه به بهانه‌های واهی همانند آن چیزی که در بسیاری (از کشورها) در جهان عرب وجود دارد، پشتشان را خالی کند».