میانمار

  • عکس روز| مار در ردای راهب

    عکس روز| مار در ردای راهب

    یک مار پیتون برمه‌ای نجات‌یافته در یک معبد تبدیل‌شده به پناهگاه‌ها مارها در حاشیه شهر رانگون در میانمار از میان ردای یک راهب به بیرون سرک می‌کشد.