مرکز پژوهش‌های مجلس

  • پروژه کارت‌ ملی هوشمند شکست خورد؟

    پروژه کارت‌ ملی هوشمند شکست خورد؟

    طبق آمار سازمان ثبت احوال، ۶۲‌ میلیون ‌و ۵۰۰ هزار نفر واجد دریافت کارت ملی هوشمند از ابتدای این پروژه بودند که از این میان ۵۸ میلیون نفر برای گرفتن کارت ملی اقدام کرده‌اند اما ۴۸ میلیون نفر توانسته‌اند کارت ملی خود را بگیرند و ۱۰ میلیون نفر همچنان بلاتکلیف هستند.