محمدجواد آذری جهرمی

محمد جواد آذری جهرمی در سال ۱۳۶۰ در جهرم به دنیا آمد.

azarijahromi

حسن روحانی در کابینه دومش، جهرمی را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات به مجلس دهم معرفی کرد. نمایندگان  هم در ۲۹ مرداد سال ۹۶ با ۱۵۲ رأی موافق، ۱۲۰ رأی منفی و ۷ رأی ممتنع، جواز حضور جهرمی در دولت- به عنوان جوانترین وزیر بعد از انقلاب- را صادر کردند. پیش از او محمود واعظی ریاست وزارت ارتباطات دولت روحانی را برعهده داشت.