محسن هاشمی

محسن هاشمی زاده دوم آبان ماه سال ۱۳۴۰ در قم،  اولین فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و عفت مرعشی است. او از سال ۷۶ تا ۸۹ به مدت ۱۳ سال مدیرعامل شرکت متروی تهران بود. وی در سال ۱۳۹۶ در پنجمین دوره از انتخابات شوراهای شهر و روستا با یک میلیون و ۷۵۶ هزار و هشتاد و شش رای نفر اول برگزیده مردم در حوزه تهران، ری و تجریش شد.