آب منابع

  • هشدار | دلیل خشک شدن خلیج گرگان چیست؟

    هشدار | دلیل خشک شدن خلیج گرگان چیست؟

    آخرین ارزیابی سازمان نقشه‌برداری نشان می‌دهد افزون بر ۱۰۰ کیلومتر مربع از پهنه آبی خلیج گرگان خشک‌ شده که تعلل در یافتن راه چاره مانند بازگشایی دالان تبادل آب با دریای خزر سرعت نابودی این ذخیرگاه ارزشمند را بیشتر می‌کند.