همشهری‌آنلاین: بازارچه شهرستانی از قدیمی‌ترین بازارچه‌های تهران است. در دل این بازارچه خانه‌های کارگری با وضیت بسیار نا مناسبی قرار دارند که ساکنان آن در شرایط بدی زندگی می‌کنند.

گاهی در هر اتاق 4 تا ۸ نفر زندگی می کنند و از امکانات اولیه زندگی محروند.احمد مسجد جامعی، رییس شورای شهر پس از دیدن کردن از خانه ای با چنین شرایطی تاکید کردکه شهرداری باید نسبت به ساخت و ساز غیر قانونی این ساختمانها و شرایط نامناسب آنها اقدامات لازم را هر چه سریعتر انجام دهد.

برچسب‌ها

برچسب‌ها

۲۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۸:۳۳