همشهری آنلاین: طوفان سندی شرق آمریکا را چنان در هم کوبید که در 100 سال گذشته سابقه نداشته است.

برچسب‌ها

۱۰ آبان ۱۳۹۱ - ۰۸:۱۲