همشهری آنلاین: دانشمندان مرکز تحقیقات هسته‌ای اروپا قرار است روز چهارشنبه 4 ژوئیه ( 14 تیرماه) یک نشست مطبوعاتی برگزار کنند. براساس گمانه زنی‌های صورت گرفته احتمال می‌رود در این نشست خبری کشف ذره گریزان بوزون هیگز با 99.99 درصد قطعیت اعلام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پنج نظریه پرداز فیزیک برای حضور در نشست خبری روز چهارشنبه مرکز تحقیقات هسته‌ای اروپا دعوت شده‌اند که این امر گمانه زنی‌ها را در رابطه با کشف شدن این ذره بیشتر می‌کند.

انتظار می‌رود دانشمندانی که روی برخورد دهنده بزرگ هادرون کار می‌کنند خبر یافتن ذره بوزون هیگز را با 99.99 درصد قطعیت که از آن با عنوان سطح چهارم سیگما یاد می‌شود، اعلام کنند.

فیزیکدان‌ها نخستین بار وجود ذره زیر اتمی بوزون هیگز را 48 سال پیش پیش بینی کردند.

پیتر هیگز استاد بازنشسته فیزیک دانشگاه ادینبورو که این ذره به نام وی نامگذاری شده است درمیان افرادی است که در این نشست خبری در سوئیس شرکت می‌کند.

ریاست سرن خواسته است که دو گروه از دانشمندان به سطح پنجم از قطعیت در رابطه با نتیجه برسد، بنابراین می‌توان گفت که آنها تاکنون به 99.99995 درصد از اطمینان رسیده‌اند.

تام کیبل 79 ساله استاد بازنشسته فیزیک در کالج امپریال لندن نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده بود اما نمی‌تواند حضور یابد.

وی در گفتگو با ساندی تایمز اظهار داشته است که حدس می‌زنم که مسئله مهم و مثبتی باشد که آنها از ما دعوت کرده‌اند.

بوزون هیگز به عنوان کلید درک جهان تلقی می‌شود و فیزیکدان‌ها اظهار می‌دارند که کار این ذره این است که به اتم جرم بدهد.

بدون این جرم این ذرات با سرعت نور در کیهان حرکت می‌کردند و نمی‌توانستند برای شکل گرفتن اتم‌هایی که همه چیز رادر جهان ساخته‌اند به یکدیگر متصل شود.

برخورد دهنده بزرگ هادرون که در 17 کیلومتری زیر زمین نزدیک مرز سوئیس و فرانسه قرار دارد و شعاع‌های پروتون‌ها را با سرعت نور در هم می‌شکند، شرایطی را خلق می‌کند که در کسری از ثانیه پس از انفجار بزرگ ایجاد شده است.

اگر نظریه فیزیکدان‌ها درست باشد، تعداد معدودی از ذرات بوزون هیگز باید در هر تریلیون برخورد، پیش از آنکه به سرعت از بین بروند وجودداشته باشند.

اگرچه تاکنون 1600 تریلیون برخورد در این تونل خلق شده، تنها کمتر از 300 ذره هیگز به طور بالقوه در این برخوردها ایجاد شده است.

این تصور وجوددارد که دو گروه جداگانه از دانشمندان که آزمایش‌های مستقلی به صورت مخفی از یکدیگر انجام می‌دهند از شواهد وجود این ذره پرده برداری کرده‌اند.

برچسب‌ها

برچسب‌ها

۱۲ تیر ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۳