همشهری آنلاین: برگزاری جشنواره و کارناوال‌های مختلف یکی از شیوه‌های یادآوری سنت‌ها و شادبودن در کشورهای مختلف ایست.

 

این آلبوم نگاهی دارد به جشنواره‌ای در چین که در پانزدهم هشتمین ماه سال، طبق تقویم خودشان به عنوان جشنواره نیمه پاییز در سراسر جهان برپا می‌شود.

این جشنواره سمبل و شادی برای برداشت محصول و نیز نمادی برای سرنگون کردن حکمرانان مغول در دوره سلطنت یوان‌هاست.

این جشنواره امسال 31 شهریور برگزار می‌شود.

برچسب‌ها

۲۱ شهریور ۱۳۸۹ - ۱۴:۰۶