همشهری آنلاین-هلن صدیق بنای: هنر عکاسی دنیایی از تکنیک‌ها برای باور نگاه من و تو است.

 

دیگر به آنچه چشم هایتان می گویند، اعتماد نکنید. باور کنید، عکس‌های حاضر همه از روی ماکت های دست ساز یک عکاس خلاق گرفته شده است.

عکاس یا هنرمند خلاق این تصاویر واقعی، ماتیو البانز Matthew Albanese است. او این عکس ها را از روی ماکت های دست ساز در استودیوی عکاسی خودش گرفته است.

ابزارهایی که او برای کارش استفاده می کند، شامل؛ ورقه های فلزی، ماکت‌های پوشیده شده با پنبه،نمک، شکر، خزه، پوشال، رنگ و... است.

جالب نیست؟ می توانید باور کنید، دنیایی که در این عکس ها تا این حد واقعی و زیبا به چشم من و شما کشیده می شود، هیچ اثری از واقعیت در آن نباشد.

پذیرش آنچه که گفته شد، می تواند نگاه ما را به مسائل زندگی تغییر داده و انعطاف پذیرتر کند. دوباره به عکس ها نگاه کنید نظرتان چیست؟

برچسب‌ها

۹ شهریور ۱۳۸۹ - ۰۷:۲۲