همشهری آنلاین: استنت یک وسیله لوله مانند توخالی است که با جراحی درون رگ خونی کار گذاشته می شود، تا آن را باز نگهدارد

استنت را از جمله در این بیماری ها برای باز نگهداشتن عروق به کار می برند:

  •  بیماری عروق تغذیه کننده قلب (عروق کورونری).
  • بیماری شریان‌های محیطی.
  • تنگی شریان کلیوی.
  • بیماری شریان کاروتید.
  • آنوریسم (اتساع) شریان آئورت در شکم.

HealthDay

کد خبر 97620

برچسب‌ها