گروه اقتصادی: سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها با 3 ایراد و ابهام این شورا به مجلس شورای اسلامی‌بازگشت

عباسعلی کدخدایی، 21آذر در نشست خبری به تشریح ایرادات شورای نگهبان به لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها پرداخت.سخنگوی شورای نگهبان گفت: در تبصره یک بند «ج» ماده یک این لایحه، مجلس، دولت را مجاز کرده است تا قیمت‌های برق و گاز مصرفی را در موارد خاص، به‌صورت ترجیحی اعمال کند؛

این مورد از نظر شورای نگهبان دارای ابهام است زیرا ضابطه‌ای برای اعمال این قیمت‌ها مشخص نیست. وی اضافه کرد: در تبصره 2 ماده 3 نیز که دولت مجاز به اعمال قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصرف آب شده، اعمال این قیمت‌ها نیازمند ضابطه و قانون است.

کدخدایی عنوان کرد: شورای نگهبان مفاد مواد 12 و 15 لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها را مغایر با هم تشخیص داد. وی افزود: این دو ماده در پیش‌نویس اولیه لایحه با عناوین مواد 13 و 16 آمده بود که در مصوبه نهایی به مواد 12 و 15 تبدیل شده است.

کدخدایی گفت: از نظر اعضای شورای نگهبان، این دو ماده 2 روش متفاوت را برای هزینه کردن درآمدهای حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها در نظر گرفته است.وی افزود: مجلس براساس ماده 15 به دولت اجازه مصرف وجوه حاصل را پس از واریز به ردیف درآمدی مندرج در قانون بودجه به نحو 100درصد (درآمد - هزینه) داده است و این مورد از آن جهت ابهام دارد که آیا مقصود مصرف همه این درآمدها بدون رعایت مفاد ماده 12 است یا اجازه مصرف این وجوه در حد مصوب لایحه بودجه سنواتی است.

براساس ماده 12 (همان ماده 13 معروف) دولت مکلف است درآمدهای حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها را به خزانه‌داری کل واریز کند و آن را در قالب بودجه سالانه اختصاص دهد اما براساس ماده 15 (همان ماده 16 پیش‌نویس) دولت مجاز است وجوه حاصل را به ردیف درآمدی قانون بودجه با نام هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و معادل 100 در‌صد آن را هزینه کند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: این مواد هر کدام به تنهایی ابهامی‌ندارد اما در کنار هم 2روش متفاوت را در نظر گرفته است. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا تشکیل سازمانی برای واریز وجوه حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها که خواسته دولت است،

از نظر شورای نگهبان ابهامی‌ دارد یا خیر اظهار داشت: پیشداوری نمی‌کنیم و آنچه در مجلس تصویب شود،  بررسی می‌کنیم و مجلس می‌تواند هر گونه اصلاحی را برای رفع ابهام انجام دهد.

احتمال تأمین نظر دولت برای تشکیل سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها

پس از ایرادات شورای نگهبان به لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها، کمیسیون ویژه مجلس برای رسیدگی به ابهامات شورای نگهبان، روز دوشنبه‌این هفته تشکیل جلسه خواهد داد. درصورت حصول توافق در این جلسه، پیشنهادهای کمیسیون ویژه سه‌شنبه در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود و در مورد آنها تصمیم‌گیری نهایی صورت خواهد گرفت.

مخبر کمیسیون طرح تحول مجلس شورای اسلامی هم ‌‌گفت: احتمال دارد در جریان رفع ابهامات شورای نگهبان درباره لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها، پیشنهاد ایجاد سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها نیز در این لایحه گنجانده شود.

کد خبر 97176

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

دیدگاه خوانندگان

وبگردی