گروه اقتصادی: براساس تازه‌ترین گزارش توسعه انسانی سال 2009 سازمان ملل، ایران از لحاظ شاخص توسعه انسانی در میان 182 کشور جهان در رتبه 88 قرار گرفت

در گزارش امسال که بر پایه اطلاعات سال 2007 قرار دارد موضوع مهاجرت و ارتباط آن با توسعه به‌عنوان موضوعی ویژه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. براساس گزارش توسعه انسانی سال 2009 سازمان ملل، جمهوری اسلامی‌ایران که سال گذشته رتبه 87 را از نظر شاخص توسعه انسانی در بین 182 کشور دنیا کسب کرده بود، در گزارش امسال با یک پله نزول در جایگاه 88 جهان قرار گرفته که نشان‌دهنده کاهش یک پله‌ای رتبه ایران در توسعه انسانی است.

به گزارش فارس، به‌رغم کاهش یک پله‌ای رتبه ایران از نظر شاخص توسعه انسانی، ارزش این شاخص نسبت به سال گذشته افزایش داشته است که این امر نشان‌دهنده افزایش توسعه انسانی در ایران طی سال 2007(مبنای گزارش سال‌جاری) است.

درحالی‌که نمره ایران از نظر شاخص توسعه انسانی در سال گذشته 777/0 اعلام شده بود این رقم در گزارش سال‌جاری به 782/0 افزایش یافته است.

شاخص توسعه انسانی براساس معیارهایی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و سرانه درآمد ملی محاسبه می‌شود و رقمی‌از صفر تا یک را در بر می‌گیرد که هر چه این رقم بیشتر باشد دلالت بر وضعیت بهتر از نظر توسعه انسانی دارد.

کد خبر 92015

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار