فرانک عطیف: نوجوان‌ها انگار همه چیز را به بازی می‌گیرند،حتی سیل و توفان را!

اوایل هفته باران‌های شدید فصلی در شهرهای فیلیپین سیل به راه انداخت. و تا لحظه تنظیم خبر دست کم بیش از 70نفر جانشان را ازدست دادند.

بیشتر از 250هزارنفر ازخانه و کاشانه شان آواره شده‌اند و بعضی از نوجوان‌ها سعی کردند با بازی،تلخی حادثه را به بازی بگیرند.البته این ماجرا تعجب و نگرانی بیننده تصویر و این اتفاق را به‌دنبال دارد.

شوخی،شوخی ، با سیل هم شوخی!این دیگر از آن کارهاست.

کارهای خطرناک انگار فقط خاص بچه‌ها نبوده، مردم برای نجات از سیل از سیم‌های فشار قوی آویزان شدند! از بس سیل شدید و ماجرا ناگهانی بود.

آنها می‌گویند همهچیز یک‌دفعه اتفاق افتاد و ناگهان باهجوم سیل در خیابان‌ها روبه‌رو شدند.
بعد از صاف‌شدن هوا امدادرسانی شدت پیدا کرده است.اما گفته می‌شود 80درصد شهر مانیل زیر آب رفت.

کد خبر 91566

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان