فرانک عطیف: نوجوان‌ها انگار همه چیز را به بازی می‌گیرند،حتی سیل و توفان را!

اوایل هفته باران‌های شدید فصلی در شهرهای فیلیپین سیل به راه انداخت. و تا لحظه تنظیم خبر دست کم بیش از 70نفر جانشان را ازدست دادند.

بیشتر از 250هزارنفر ازخانه و کاشانه شان آواره شده‌اند و بعضی از نوجوان‌ها سعی کردند با بازی،تلخی حادثه را به بازی بگیرند.البته این ماجرا تعجب و نگرانی بیننده تصویر و این اتفاق را به‌دنبال دارد.

شوخی،شوخی ، با سیل هم شوخی!این دیگر از آن کارهاست.

کارهای خطرناک انگار فقط خاص بچه‌ها نبوده، مردم برای نجات از سیل از سیم‌های فشار قوی آویزان شدند! از بس سیل شدید و ماجرا ناگهانی بود.

آنها می‌گویند همهچیز یک‌دفعه اتفاق افتاد و ناگهان باهجوم سیل در خیابان‌ها روبه‌رو شدند.
بعد از صاف‌شدن هوا امدادرسانی شدت پیدا کرده است.اما گفته می‌شود 80درصد شهر مانیل زیر آب رفت.

کد خبر 91566

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار