همشهری‌آنلاین: رئیس دانشکده مطالعات جهان در دانشگاه سوفیای ژاپن با موضوع دوجهانی شدن‌ها، ارتباطات بین‌فرهنگی و رویکرد ایرانی به مطالعات ژاپن سخنرانی می‌کند

دکتر سعید رضا عاملی هشتم اسفند 1387 در این سخنرانی با توصیف ویژگی دنیای مبتنی بر ارتباطات کنونی در قالب نگاه پارادایمی خود به جهان دوفضایی شده و تاثیر این شرایط بر طرز تلقی انسان‌ها از زندگی و نیز اثرپذیری سیاست، اقتصاد و فرهنگ از این شرایط به تشریح مطالعات ژاپن از دیدگاه ایرانی می‌پردازد.

استاد ارتباطات دانشگاه تهران توضیح خواهد داد که چگونه ایرانی اندیشمند علاقه مند به فرهنگ و جامعه ژاپن در این بافت دو جهانی شده که باعث همسایگی ایران و ژاپن شده است به مطالعه این کشور می‌پردازد.

دانشکده مطالعات جهان برنامه راه‌اندازی رشته مطالعات ژاپن را در دستور کار خود دارد و بر آن است که با رویکردی بین رشته‌ای به مطالعه این کشور قدرتمند آسیایی بپردازد؛ روندی که پیش از این در ایران سابقه آکادمیک نداشته است.

اطلاعات بیشتر مربوط به این رویداد:

کد خبر 75802

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار